Font Size | Increase text size Decrease text size Decrease text size  

गजट
उत्तर प्रदेश शासन

Department Date Of Publication Gazette No. View Gazette
Krishi Viparan Evam Krishi Videsh Vyapar Anubhag-1 24-05-2020 06/2020/537/80-1-2020-600(22)-2002 TC-II
Krishi Viparan Evam Krishi Videsh Vyapar Anubhag-2 18-11-2020 9/2020/428/80-2020-100(17)-2020
Krishi Viparan Evam Krishi Videsh Vyapar Anubhag-2 18-09-2020 7/2020-344-Assi-2-2020-100(13)-2020TC
Karmik Anubhag-4 21-05-2020 3-EM/2012-Ka-4-2020
Aabkari Anubhag-2 04-08-2020 1628 E-2/Terah-42-2013
Sinchayi evam Jal Sansadhan Anubhag-3 18-12-2020 1222/20-27-Sin-3-137L-2020
Sachivalaya Prashasan Anubhag-1(Adhi.) 24-08-2021 176/2021/Bis-1-E-2021-668(1)-2000
Samanya Prashasan Anubhag 03-08-2021 347/Teen-2021-47-2(1)-2005TC
Samanya Prashasan Anubhag 23-07-2021 419/Teen-2021-5(12)-2018
Samanya Prashasan Anubhag 23-09-2020 664/Teen-2020-47-2(10)-94
Samaaj Kalyan Anubhag-3 23-09-2020 2389/26-3-2020-1(39)-2020
Aabkari Anubhag-2 04-08-2020 1627 E-2/Terah-42-2013
Aabkari Anubhag-2 04-08-2020 1626 E-2/Terah-2020-16-2011
Election Commission of India 06-01-2022 ----
Election Commission of India 06-01-2022 ----
Election Commission of India 14-12-2021 ----
Election Commission of India 01-12-2021 ----
Election Commission of India 01-12-2021 ----
Election Commission of India 18-11-2021 ----
Election Commission of India 30-11-2021 ----
Election Commission of India 24-11-2021 ----
Election Commission of India 11-11-2021 ----
Election Commission of India 14-10-2021 ----
Election Commission of India 07-09-2021 ----
Election Commission of India 24-09-2021 ----
Election Commission of India 15-07-2021 ----
Election Commission of India 05-07-2021 ----
Election Commission of India 06-08-2020 ----
Election Commission of India 18-09-2020 ----
Vidhan Sabha Sachivalaya (Sansadiya Anubhag) 16-03-2021 134/Vi.Sa./Sansadiya/16(San)-2021
Vidhan Sabha Sachivalaya (Sansadiya Anubhag) 16-03-2021 182/Vi.Sa./Sansadiya/23(San)-2021
Vidhan Sabha Sachivalaya (Sansadiya Anubhag) 16-03-2021 130/Vi.Sa./Sansadiya/19(San)-2021
Vidhan Sabha Sachivalaya (Sansadiya Anubhag) 16-03-2021 301/Vi.Sa./Sansadiya/35(San)-2021
Vidhan Sabha Sachivalaya (Sansadiya Anubhag) 21-09-2020 753/Vi.Sa./Sansadiya/74(San)-2020
Vidhan Sabha Sachivalaya (Sansadiya Anubhag) 21-09-2020 827/Vi.Sa./Sansadiya/89(San)-2020
Vidhan Sabha Sachivalaya (Sansadiya Anubhag) 21-09-2020 779/Vi.Sa./Sansadiya/80(San)-2020
Vidhan Sabha Sachivalaya (Sansadiya Anubhag) 21-09-2020 815/Vi.Sa./Sansadiya/87(San)-2020
Vidhan Sabha Sachivalaya (Sansadiya Anubhag) 21-09-2020 768/Vi.Sa./Sansadiya/77(San)-2020
Vidhan Sabha Sachivalaya (Sansadiya Anubhag) 21-09-2020 822/Vi.Sa./Sansadiya/88(San)-2020
Vidhan Sabha Sachivalaya (Sansadiya Anubhag) 21-09-2020 713/Vi.Sa./Sansadiya/66(San)-2020
Vidhan Sabha Sachivalaya (Sansadiya Anubhag) 21-09-2020 743/Vi.Sa./Sansadiya/72(San)-2020
Vidhan Sabha Sachivalaya (Sansadiya Anubhag) 21-09-2020 784/Vi.Sa./Sansadiya/81(San)-2020
Vidhan Sabha Sachivalaya (Sansadiya Anubhag) 21-09-2020 763/Vi.Sa./Sansadiya/76(San)-2020
Vidhan Sabha Sachivalaya (Sansadiya Anubhag) 21-09-2020 800/Vi.Sa./Sansadiya/84(San)-2020
Vidhan Sabha Sachivalaya (Sansadiya Anubhag) 21-09-2020 758/Vi.Sa./Sansadiya/75(San)-2020
Vidhan Sabha Sachivalaya (Sansadiya Anubhag) 21-09-2020 805/Vi.Sa./Sansadiya/85(San)-2020
Vidhan Sabha Sachivalaya (Sansadiya Anubhag) 21-09-2020 832/Vi.Sa./Sansadiya/90(San)-2020
Vidhan Sabha Sachivalaya (Sansadiya Anubhag) 21-09-2020 703/Vi.Sa./Sansadiya/64(San)-2020
Vidhan Sabha Sachivalaya (Sansadiya Anubhag) 21-09-2020 810/Vi.Sa./Sansadiya/86(San)-2020
Vidhan Sabha Sachivalaya (Sansadiya Anubhag) 21-09-2020 718/Vi.Sa./Sansadiya/67(San)-2020
Nyay Anubhag-2 01-03-2021 8/2021/223/Saat-Nyay-2-2021-58G-2001
Nyay Anubhag-2 31-03-2021 11/2021/554/Saat-Nyay-2-2021-58G-2021
Nyay Anubhag-2 03-03-2021 9/2021/319/Saat-Nyay-2-2021-201G-95
Nyay Anubhag-2 22-01-2021 05/2021/1976/Saat-Nyay-2-2022-27G-2016TC
Nyay Anubhag-2 19-01-2021 04/2021/85/Saat-Nyay-2-2021-58G-2001
Nyay Anubhag-7(Ka.Ni.) 08-09-2021 6/2021/344/Saat-Nyay-7-2021-21-2010
Nyay Anubhag-7(Ka.Ni.) 08-09-2021 7/2021/283/Saat-Nyay-7-2021-21-2010
Nyay Anubhag-8 08-10-2020 27/2020/1393/Saat-Nyay-2020-58G-2001
Nyay Anubhag-8 (Lekha) 12-10-2020 A-105/Saat-Nyay-8(Lekha)-20-24(28)-91TC
Shram Anubhag-2 06-10-2021 1825/36-2-2021-14(G)-2020
Shram Anubhag-2 07-09-2021 21/2021/1749/36-2-2021-131-2010
Shram Anubhag-2 18-02-2021 205/36-2-2021-14(G)-2020
Shram Anubhag-2 02-03-2021 288/36-2-2021-5(G)-2020
Shram Anubhag-3 15-11-2021 22/2021/1674/36-3-2021-67(Sa.)-2021
Shram Anubhag-3 09-09-2021 17/2021/613/36-3-2021-2318/36-3-08
Shram Anubhag-3 03-03-2021 1560/36-3-2020-104(Sa.)-2020
Shram Anubhag-3 12-10-2020 18/2020/1268/36-3-2020-02(Sa)-14
Lok Sewa Prabandhan Anubhag 22-09-2021 194/91-2021-09/2014
Lok Sewa Prabandhan Anubhag 01-10-2020 370/91-2020
Lok Sewa Prabandhan Anubhag 22-08-2020 261/91-2020
Lok Sewa Prabandhan Anubhag 06-10-2020 349/91-2020
Namami Gange tatha Gramin Jalapurti Anubhag-3 06-10-2020 1123/76-3-2020-10G.W.-2014 (Niyamawali)-TC
Nyay Anubhag-8 (Lekha) 12-10-2020 A-107/Saat-Nyay-8(Lekha)-20-24(28)-91TC
Nyay Anubhag-8 (Lekha) 12-10-2020 A-106/Saat-Nyay-8(Lekha)-20-24(28)-91TC
Nyay Anubhag-8 (Lekha) 12-10-2020 A-104/Saat-Nyay-8(Lekha)-20-24(28)-91TC
Nyay Anubhag-2 01-10-2020 26/2020/1577/Saat-Nyay-2-2020-216G-2007TC-1
Nyay Anubhag-2 13-10-2020 29/2020/1568/Saat-Nyay-2-2020-58G-2001
Nirwachan Anubhag 20-10-2020 1077/61-2020
Paryavaran, Van Evam Jalwayu Parivartan Anubhag-1 04-01-2022 1753/81-1-2021-30(16)-2008
Paryavaran, Van Evam Jalwayu Parivartan Anubhag-2 13-04-2021 33/81-2-2021-4(6)-2020
Paryavaran, Van Evam Jalwayu Parivartan Anubhag-2 09-10-2020 1722/81-2-2020-4(13)-2020
Paryavaran, Van Evam Jalwayu Parivartan Anubhag-2 16-10-2020 1718/81-2-2020-4(15)-2020
Paryavaran, Van Evam Jalwayu Parivartan Anubhag-2 21-10-2020 1389/81-2-2020-4(8)-2020
Paryavaran, Van Evam Jalwayu Parivartan Anubhag-2 16-10-2020 1721/81-2-2020-4(14)-2020
Paryavaran, Van Evam Jalwayu Parivartan Anubhag-6 02-08-2021 510/81-6-2021-23(Parya)-97 T.C.
Nyay Anubhag-2 29-10-2020 34/2020/1762/Saat-Nyay-2-2020-58G-2001
Nyay Anubhag-1 (Uchcha Nyayalaya) 21-09-2021 48/2021/Sa.-1457/Saat-Nyay-1-2021-178-2011
Nyay Anubhag-1 (Uchcha Nyayalaya) 26-03-2021 649/Saat-Nyay-1-2021-191-2011
Nyay Anubhag-1 (Uchcha Nyayalaya) 27-09-2020 1689/Saat-Nyay-1-2020-16-2020
Nyay Anubhag-2 26-10-2020 33/2020/1697/Saat-Nyay-2-2020-216G-2007-TC-1
Nyay Anubhag-2 24-09-2020 25/2020/1364/Saat-Nyay-2-2020-216G-2007-TC-1
Nyay Anubhag-2 13-10-2020 28/2020/1449/Saat-Nyay-2-2020-153G-2019
GOI, Legislative Department 20-10-2020 ----
Parivahan Anubhag-2 18-08-2021 01/2021/597/30-2-21-60N-73
Parivahan Anubhag-4 15-10-2020 13/2020/922/Tees-4-2020-113-89TC
Parivahan Anubhag-4 01-10-2020 12/2020/952/Tees-4-2020-8(19)-2018TC
Griha (Police) Anubhag-9 24-12-2021 4981/Chhah-Pu-9-21-13(01)-84T.C.
Griha (Police) Anubhag-9 07-10-2021 U.O.-110/Chhah-Pu-9-21-85G-98-Nyay-2
Griha (Police) Anubhag-9 15-09-2021 3794/Chhah-Pu-9-21-20(10)(9)-89 T.C.
Griha (Police) Anubhag-9 26-07-2021 U.O.-80/Chhah-Pu-9-2021-332G-91-Nyay-2
Griha (Police) Anubhag-9 05-08-2021 3041/Chhah-Pu-9-21-20(10)(7)-89T.C.
Griha (Police) Anubhag-9 29-06-2021 U.O.-67/Chhah-Pu-9-21-167G-09-Nyay-2
Griha (Police) Anubhag-9 29-06-2021 U.O.-67(A)/Chhah-Pu-9-21-167G-09-Nyay-2
Griha (Police) Anubhag-9 23-11-2020 U.O.-64/Chhah-Pu-9-20-332G-91-Nyay-2
Griha (Police) Anubhag-9 11-02-2021 401/Chhah-Pu-9-21-20(10)(1)-84
Griha (Police) Anubhag-4 06-10-2021 2528 Kha/Chhah-Pu-4-2021-02(90)-B-2021
Griha (Police) Anubhag-4 22-05-2021 1212 Kha/Chhah-Pu-4-21-13(39)-B-2021
Griha (Police) Anubhag-5 17-08-2021 Jan-390/Chhah-Pu-5-2021-800(7)-2021
Griha (Police) Anubhag-6 30-01-2021 13/2021/24 P/Chha-Pu-6-2021-300(75)-2016
Griha (Police) Anubhag-6 14-12-2020 1070 P/Chha-Pu-6-2020-300(50)-2019
Griha (Police) Anubhag-6 26-03-2021 402 P/Chha-Pu-6-2021-02Vivid-2020
Griha (Police) Anubhag-6 30-01-2021 11/2021/1290P/6-Pu-6-2020-300(64)-2016
Griha (Police) Anubhag-6 25-02-2021 21/2021/132 P/Chhah-Pu-6-2021-300(79)-2016
Griha (Police) Anubhag-6 25-03-2021 393 P/Chhah-Pu-6-2021-01 Vividh-2020
Griha (Police) Anubhag-6 25-03-2021 392 P/Chhah-Pu-6-2021-01 Vividh-2020
Griha (Police) Anubhag-6 05-10-2020 879P/Chhah-Pu-6-2020-300(60)2019
Griha (Police) Anubhag-6 25-03-2021 394 P/Chhah-Pu-6-2021-01vivid-2020
Griha (Police) Anubhag-6 25-03-2021 391 P/Chhah-Pu-6-2021-01vivid-2020
Griha (Gopan) Anubhag-2 07-10-2020 N-23/2020-C.X.-2-77/34/2/2014(100)
Gopan Anubhag-1 26-09-2021 1/2/1/2017-C.X.(1)
Gopan Anubhag-1 27-09-2021 1/2/1/2017-C.X.(1)
Gopan Anubhag-5 10-02-2021 85/1/89-C.X.-5
Gopan Anubhag-5 10-02-2021 132/1/3/74-C.X.-5
Gopan Anubhag-7 13-10-2021 111/1/1/80-C.X.-7-TC-III
Gopan Anubhag-7 15-10-2020 111/1/1/80-C.X.-7-TC III
Gopan Anubhag-7 16-04-2021 111/1/1/80-C.X.-7-T.C.-III
Griha Police Anubhag-6 05-10-2020 880P/Chhah-Pu-6-2020-300(60)2019
Griha Police Anubhag-9 20-10-2020 UO-63/Chhah-Pu-9-20-167G-09-Nyay-2
Chikitsa Anubhag-5 31-03-2021 582/Paanch-5-2021
Chikitsa Anubhag-5 31-03-2021 554/Paanch-5-2021
Chikitsa Anubhag-5 08-09-2020 1789/Paanch-5-2020
Rajya Kar Anubhag-2 04-08-2021 706/Gyarah-2-21-9(47)-17-U.P.Adhi-1-2017-Adesh(196)-2021
Rajya Kar Anubhag-2 04-08-2021 705/Gyarah-2-21-9(47)-17-U.P.Adhi-1-2017-Adesh(195)-2021
Rajya Kar Anubhag-2 04-08-2021 707/Gyarah-2-21-9(47)-17-U.P.Adhi-1-2017-Adesh(197)-2021
Rajya Kar Anubhag-2 16-06-2021 587/Gyarah-2-21-9(47)-17-U.P.Adhi-1-2017-Adesh(182)-2021
Rajya Kar Anubhag-2 06-04-2021 335/Gyarah-2-21-9(47)-17-U.P.Adhi-1-2017-Adesh(176)-2021
Rajya Kar Anubhag-2 23-02-2021 206/Gyarah-2-21-9(42)-17-U.P.G.S.T. Niyam-2017-Adesh(173)-2021
Rajya Kar Anubhag-2 29-01-2021 02/Gyarah-2-21-9(42)-17-U.P.G.S.T. Niyam-2017-Adesh(172)-2021
Rajya Kar Anubhag-2 02-11-2020 1285/Gyarah-2-20-9(42)-17-U.P.G.S.T. Niyamawali-2017-Adesh(160)-2020
Rajya Kar Anubhag-2 17-12-2020 1365/Gyarah-2-20-9(42)-17-U.P.G.S.T. Niyam-2017-Adesh(168)-2020
Rajya Kar Anubhag-2 23-09-2020 1038/Gyarah-2-20-9(47)-17-U.P.Adhi.-1-2017-Adesh(144)-2020
Rajya Sampatti Vibhag/td> 15-12-2020 5094/Battish-1-2020-10-2020
Griha Police Anubhag-6 26-09-2019 1131P/Chhah-Pu-6-2019-300(62)-2017
Griha Police Anubhag-9 19-02-2021 665/Chhah-Pu-9-21-31(75)-2009-TC(B)
Griha Police Anubhag-9 15-10-2020 2769/Chhah-Pu-9-20-20(10)(1)-98TC
Griha Police Anubhag-9 20-10-2020 UO-70/Chhah-Pu-9-20-167G-2009TC-Nyay-2
Gramya Vikas Anubhag-2 06-11-2020 40/2020/Sa-237/Adtees-2-2020-41B-2012TC
Gramya Vikas Anubhag-2 29-10-2020 39/2020/Sa-283/Adtees-2-2020-41B-2012
Gramya Vikas Anubhag-2 29-10-2020 38/2020/Sa-244/Adtees-2-2020-41B-2012
Gramya Vikas Anubhag-3 07-10-2021 1678/38-3-2021-54 L.C.-2004 T.C.
Gramya Vikas Anubhag-4 30-07-2021 27/2021/209/38-4-21-123(Vivid)-2017 T.C.-5
Karyalay Mukhya Nirwachan Adhikari, Uttar Pradesh 16-11-2021 1785/C.E.O-1-145/1-2006 TC V
Karyalay Mukhya Nirwachan Adhikari, Uttar Pradesh 15-11-2021 1711/C.E.O-1-145/1-2006 TC V
Karyalay Zila Nirwachan Adhikari (Panchayat Evam Nagariya Nikay)Azamgarh 02-06-2021 1102/Ji.Ni.Ka./P. Evam Na. Ni./Suchna/2021
Karyalay Zila Nirwachan Adhikari (Panchayat Evam Nagariya Nikay)Hamirpur 07-12-2021 512/Ji.Ni.Ka./P. Evam Na. Ni./Ha./Tri.Pa.Rikt.Pad.Nir.,2021/Suchna
Karyalay Zila Magistrate/Zila Nirwachan Adhikari (Panchayat Evam Nagariya Nikay)Pratapgarh 26-03-2021 736/Ji.Ni.Ka.(P. Evam Na. Ni.)/Tri. Pa.Sa.Ni./Suchna/2021
Karyalay Zila Magistrate/Zila Nirwachan Adhikari (Panchayat)Pratapgarh 07-12-2021 1350/Ji.Ni.Ka.(P. Evam Na. Ni.)/Up Nir./Pradhan-Sadasya/2021
Karyalay Zila Magistrate/Zila Nirwachan Adhikari (Panchayat)Siddhart Nagar 06-12-2021 5436/Ra.Ni.Aa.-3/Pa.Ni./60-21/2021
Karyalay Zila Magistrate/Zila Nirwachan Adhikari (Panchayat) Lucknow 26-03-2021 228/Ji.Ni.Ka./Pan.Nir.-2021
Karyalay Zila Magistrate/Zila Nirwachan Adhikari (Panchayat) Jaunpur 06-02-2021 350/Ji.Ni.Ka./Pan.Ni./Ni.Nama.Pun.-2021
Karyalay Zila Magistrate/Zila Nirwachan Adhikari (Panchayat) Jaunpur 18-09-2020 43/Ji.Ni.Ka./Pan.Ni./Ni.Nama.Pun.-2020
Election Commission Of India 16-08-2021 ----
Election Commission Of India 09-03-2021 ----
Election Commission Of India 01-12-2020 ----
Election Commission Of India 25-11-2020 ----
Election Commission Of India 09-11-2020 ----
Election Commission Of India 09-11-2020 ----
Election Commission Of India 01-10-2020 ----
Election Commission Of India 11-11-2020 ----
Election Commission Of India 20-10-2020 ----
Election Commission Of India 06-11-2020 ----
Election Commission Of India 27-10-2020 ----
Election Commission Of India 16-12-2020 ----
Election Commission Of India 23-10-2020 ----
Sahkarita Anubhag-1 05-10-2020 1585/49-1-20-7(9)-19
Bhootatva Evam Khanikarm Anubhag 02-11-2020 1824/86-2020-57(Sa)-2017
Bhootatva Evam Khanikarm Anubhag 31-12-2020 2262/86-2020-03(Adhi)-2017
Stamp Evam Registration Anubhag-2 09-11-2020 8/2021/1175/94-Sta.Ni.-2-2021-700(34)-2021
Stamp Evam Registration Anubhag-2 29-11-2020 11/2021/1152/94-Sta.Ni.-2-2021-700(33)-2021
Stamp Evam Registration Anubhag-2 29-11-2020 10/2021/1157/94-Sta.Ni.-2-2021-700(31)-2021
Stamp Evam Registration Anubhag-2 29-11-2020 9/2021/1167/94-Sta.Ni.-2-2021-700(32)-2021
Stamp Evam Registration Anubhag-2 02-11-2020 11/2020/1227/94-Sta.Ni.-2-2020-700(18)-2020
Stamp Evam Registration Anubhag-2 7-01-2021 01/2021/1404/94-Sta.Ni.-2-2020-700(19)-2020
Stamp Evam Registration Anubhag-2 24-10-2020 10/2020-1137/94-Sta.Ni.-2-2020-700(17)-2020
Stamp Evam Registration Anubhag-2 01-10-2020 09/2020/1042/94-Sta.Ni.-2-2020-700(64)-2018
Sansadiya Karya Anubhag-1 24-09-2020 532/90San-1-2020-38San-2003
Vidhan Sabha Sachivalaya (Sansadiya Anubhag) 16-03-2021 138/Vi.Sa./Sansadiya/18(San)-2021
Vidhan Sabha Sachivalaya (Sansadiya Anubhag) 16-03-2021 291/Vi.Sa./Sansadiya/33(San)-2021
Vidhan Sabha Sachivalaya (Sansadiya Anubhag) 16-03-2021 271/Vi.Sa./Sansadiya/30(San)-2021
Vidhan Sabha Sachivalaya (Sansadiya Anubhag) 16-03-2021 208/Vi.Sa./Sansadiya/25(San)-2021
Vidhan Sabha Sachivalaya (Sansadiya Anubhag) 16-03-2021 190/Vi.Sa./Sansadiya/08(San)-2021
Vidhan Sabha Sachivalaya (Sansadiya Anubhag) 16-03-2021 168/Vi.Sa./Sansadiya/11(San)-2021
Vidhan Sabha Sachivalaya (Sansadiya Anubhag) 16-03-2021 186/Vi.Sa./Sansadiya/07(San)-2021
Vidhan Sabha Sachivalaya (Sansadiya Anubhag) 16-03-2021 204/Vi.Sa./Sansadiya/24(San)-2021
Vidhan Sabha Sachivalaya (Sansadiya Anubhag) 16-03-2021 114/Vi.Sa./Sansadiya/15(San)-2021
Vidhan Sabha Sachivalaya (Sansadiya Anubhag) 16-03-2021 279/Vi.Sa./Sansadiya/31(San)-2021
Vidhan Sabha Sachivalaya (Sansadiya Anubhag) 16-03-2021 285/Vi.Sa./Sansadiya/32(San)-2021
Vidhan Sabha Sachivalaya (Sansadiya Anubhag) 16-03-2021 142/Vi.Sa./Sansadiya/12(San)-2021
Vidhan Sabha Sachivalaya (Sansadiya Anubhag) 16-03-2021 146/Vi.Sa./Sansadiya/10(San)-2021
Vidhan Sabha Sachivalaya (Sansadiya Anubhag) 16-03-2021 126/Vi.Sa./Sansadiya/09(San)-2021
Vidhan Sabha Sachivalaya (Sansadiya Anubhag) 21-09-2020 698/Vi.Sa.-Sansadiya-63(San)-2020
Vidhan Sabha Sachivalaya (Sansadiya Anubhag) 21-09-2020 773/Vi.Sa./Sansadiya/79(San)-2020
Vidhan Sabha Sachivalaya (Sansadiya Anubhag) 21-09-2020 708/Vi.Sa.-Sansadiya-65(San)-2020
Vidhan Sabha Sachivalaya (Sansadiya Anubhag) 21-09-2020 728/Vi.Sa.-Sansadiya-69(San)-2020
Rajya Kar Anubhag-2 26-10-2020 1248/Gyarah-2-20-9(47)-17-U P Adhi-1-2017-Adesh(153)-2020
Bal Vikas Evam Pushtahaar Anubhag 18-11-2020 1941(1)/58-1-2020-2/1(36)-16TC
Bal Vikas Evam Pushtahaar Anubhag 18-11-2020 1941/58-1-2020-2/1(36)-16TC
Saamanya Prashansan Anubhag 18-11-2020 902/Teen-2020-47-2(10)-94
Saamanya Prashansan Anubhag 11-12-2020 805/Teen-2020-47-2(6)-93
Lok Sewa Prabandhan Anubhag 10-11-2020 389/91-2020
Lok Sewa Prabandhan Anubhag 30-12-2020 413/91-2020
Parivahan Anubhag-4 10-11-2020 15/2020/984/Tees-4-2020-113-89TC
Rajya Kar Anubhag-2 01-10-2021 1039/Gyarah-2-21-9(47)-17-U. P. Adhi.-1-2017-Adesh(200)-2021
Rajya Kar Anubhag-2 26-03-2021 422/Gyarah-2-21-9(46)-20-U. P. Adhi.-5-2008-Adesh(174)-2021
Rajya Kar Anubhag-2 31-03-2021 365/Gyarah-2-21-9(47)-17-U. P. Adhi.-1-2017-Adesh(175)-2021
Rajya Kar Anubhag-2 26-10-2020 1247/Gyarah-2-20-9(47)-17-U P Adhi-1-2017-Adesh(152)-2020
Rajya Kar Anubhag-2 07-08-2020 841/Gyarah-2-20-9(47)-17-U P Adhi-1-2017-Adesh(136)-2020
Rajya Kar Anubhag-2 07-08-2020 842/Gyarah-2-20-9(47)-17-U P Adhi-1-2017-Adesh(137)-2020
Rajya Kar Anubhag-2 23-09-2020 823/Gyarah-2-20-9(42)-17-U P GST Niyam-2017-Adesh(143)-2020
Rajya Kar Anubhag-2 23-09-2020 1039/Gyarah-2-20-9(47)-17-U P Adhi-1-2017-Adesh(145)-2020
Panchayati Raj Anubhag-2 13-08-2020 1621/33-2-2020-122G-2013TC-III
Griha (Police) Anubhag-6 13-08-2020 48/2020/735P/Police-6-2020-02-Vividh-2020
Rajya Kar Anubhag-2 17-08-2020 827/Gyarah-2-20-9(46)-20-U P Adhi-5-2008-Adesh(140)-2020
Rajya Kar Anubhag-2 01-09-2020 979/Gyarah-2-20-9(47)-17-U P Adhi-1-2017-Adesh(141)-2020
Rajya Kar Anubhag-2 04-09-2020 791/Gyarah-2-20-9(42)-17-U P GST Niyam-2017-Adesh(142)-2020
Paryavaran, Van Evam Jalwayu Parivartan Anubhag-2 26-09-2020 1610/81-2-2020-4(3)-2020
Paryavaran, Van Evam Jalwayu Parivartan Anubhag-4 07-12-2020 1397/81-4-2020-6-2018
Paryavaran, Van Evam Jalwayu Parivartan Anubhag-2 21-12-2020 2659/81-2-2020-20(1)-2019
Paryavaran, Van Evam Jalwayu Parivartan Anubhag-2 21-12-2020 2658/81-2-2020-20(4)-2020
Paryavaran, Van Evam Jalwayu Parivartan Anubhag-2 21-12-2020 2657/81-2-2020-20(3)-2019
Paryavaran, Van Evam Jalwayu Parivartan Anubhag-2 21-12-2020 2660/81-2-2020-20(2)-2019
Paryavaran, Van Evam Jalwayu Parivartan Anubhag-2 10-12-2020 1725/81-2-2020-29(1)-2020
Chini Udyog Anubhag-3 13-07-2021 2/2021/871-46-3-2021-58(120)/2008
Chini Udyog Anubhag-3 24-03-2021 01/2021-419-46-3-21-1607-2004
Chini Udyog Anubhag-3 15-02-2021 291/46-3-21-3(48)/98-99
Chini Udyog Anubhag-3 08-09-2020 04/2020/1392/46-3-2020-3(31)-2005
Chini Udyog Anubhag-3 07-01-2021 2256/46-3-20-28(14)-95
Griha (Police) Anubhag-9 18-11-2021 4577)/Chhah-Pu-9-21-13(10)-84T.C.
Griha (Police) Anubhag-9 18-11-2021 4577(3)/Chhah-Pu-9-21-13(10)-84T.C.
Griha (Police) Anubhag-9 03-11-2021 4453/Chhah-Pu-9-21-31(56)-2016
Griha (Police) Anubhag-9 23-06-2021 2304/Chhah-Pu-9-21-13(01)-84T.C.
Griha (Police) Anubhag-9 18-06-2021 U.O.-70/Chhah-Pu-9-2021-332G-91-nyay-2
Griha (Police) Anubhag-9 06-04-2021 1302/Chhah-Pu-9-21-20(10)(1)-04T.C.
Griha (Police) Anubhag-9 18-05-2021 U.O. 49/Chhah-Pu-9-21-167G-09nyaya-2
Griha (Police) Anubhag-9 13-05-2021 U.O. 41/Chhah-Pu-9-21-332G-09T.C.-nyaya-2
Griha (Police) Anubhag-9 20-04-2021 1002/Chhah-Pu-9-21-31(75)-2017
Griha (Police) Anubhag-9 09-04-2021 U.O. 63/Chhah-Pu-9-2020-167G-09-nyaya-2
Griha (Police) Anubhag-9 11-09-2020 1728/Chhah-Pu-9-20-31(75)-2009TC(B)
Griha (Police) Anubhag-9 14-12-2020 3267/Chhah-Pu-9-20-20(10)(9)-89TC
Rajasva Anubhag-5 23-10-2020 885/Ek-5-2020-53-2020
Rajasva Anubhag-1 29-12-2020 1560/Ek-1-2020-Ra-1
Audyogik Vikas Vibhag 16-09-2021 1510/77-3-2021-71(M)-2020
Audyogik Vikas Vibhag 07-07-2021 1001/77-3-2021-95 (M)-2020
Audyogik Vikas Vibhag 07-07-2021 1093/77-3-2021-95 (M)-2020
Audyogik Vikas Anubhag-3 03-01-2022 2637/77-3-2021-57(M)-2020
Audyogik Vikas Anubhag-3 06-12-2021 2433/77-3-2021-134(M)-2018
Audyogik Vikas Anubhag-3 06-12-2021 2439/77-3-2021-131(M)-2018
Audyogik Vikas Anubhag-3 23-10-2021 2234/77-3-21-42(M)-2020
Audyogik Vikas Anubhag-3 23-10-2021 2233/77-3-21-42(M)-2020
Audyogik Vikas Anubhag-3 23-10-2021 2232/77-3-21-42(M)-2020
Audyogik Vikas Anubhag-3 23-10-2021 2231/77-3-21-42(M)-2020
Audyogik Vikas Anubhag-3 21-09-2021 1843/77-3-2021-57(M)-2020
Audyogik Vikas Anubhag-3 17-08-2021 1335/77-3-2021-134(M)-2018
Audyogik Vikas Anubhag-3 27-07-2021 1302/77-3-21-502-M.-14-T.C.
Audyogik Vikas Anubhag-3 27-07-2021 1171/77-3-2021-131(M)-2018
Audyogik Vikas Anubhag-3 07-07-2021 991/77-3-2021-95(M)-2020
Audyogik Vikas Anubhag-3 24-03-2021 609/77-3-2021-95(M)-2020
Audyogik Vikas Anubhag-3 09-04-2021 684/77-3-2021-71(M)-2020
Audyogik Vikas Anubhag-3 24-03-2021 588/77-3-2021-138(M)-2018
Audyogik Vikas Anubhag-3 24-02-2021 346/77-3-2021-142(M)-2019
Audyogik Vikas Anubhag-3 01-03-2021 335/77-3-2021-162(M)-2019
Audyogik Vikas Anubhag-3 24-02-2021 370/77-3-2021-159(M)-2019
Audyogik Vikas Anubhag-3 17-02-2021 337/77-3-2021-90(M)-2020
Audyogik Vikas Anubhag-3 05-01-2021 34/77-3-21-502(M)-14T.C.
Audyogik Vikas Anubhag-3 27-10-2020 2224/77-3-2020-150(M)-2019
Audyogik Vikas Anubhag-3 22-01-2021 48/77-3-2021-150(M)-2019
Audyogik Vikas Anubhag-3 21-12-2020 2672/77-3-2020-150(M)-2020
Audyogik Vikas Anubhag-3 20-01-2021 224/77-3-21-42(M)-2020
Audyogik Vikas Anubhag-3 20-01-2021 221/77-3-21-42(M)-2020
Audyogik Vikas Anubhag-3 20-01-2021 222/77-3-21-42(M)-2020
Audyogik Vikas Anubhag-3 20-01-2021 223/77-3-21-42(M)-2020
Audyogik Vikas Anubhag-3 27-10-2020 2248/77-3-2020-157(M)-2019
Audyogik Vikas Anubhag-3 03-12-2020 2483/77-3-2020-159(M)-2019
Audyogik Vikas Anubhag-3 13-01-2021 122/77-3-2021-140(M)-2020
Rajasva Anubhag-11 03-10-2021 711/Ek-11-2021-02(G)/2013
Rajasva Anubhag-11 18-09-2020 760/Ek-11-2020
Nirwachan Anubhag-1 05-11-2020 1152/61-2020
Rajasva Anubhag-11 18-09-2020 759/Ek-11-2020
Nyay Anubhag-2 15-09-2020 24/2020/1330/Saat-Nyay-2-2020-216G-2007-TC-1
Vidhayi Anubhag-1 08-01-2022 17/79-Vi-1-22-2-Ka-4-2022
Vidhayi Anubhag-1 21-12-2021 1086/79-Vi-1-21-1-Ka-36-21
Vidhayi Anubhag-1 21-12-2021 1087/79-Vi-1-21-1-Ka-37-21
Vidhayi Anubhag-1 24-12-2021 1088/79-Vi-1-21-1-Ka-30-21
Vidhayi Anubhag-1 24-12-2021 1094/79-Vi-1-21-1-Ka-34-21
Vidhayi Anubhag-1 24-12-2021 1093/79-Vi-1-21-1-Ka-38-21
Vidhayi Anubhag-1 24-12-2021 1089/79-Vi-1-21-1-Ka-33-21
Vidhayi Anubhag-1 27-12-2021 1092/79-Vi-1-21-1-Ka-39-21
Vidhayi Anubhag-1 27-12-2021 1095/79-Vi-1-21-1-Ka-31-21
Vidhayi Anubhag-1 27-12-2021 1091/79-Vi-1-21-1-Ka-35-21
Vidhayi Anubhag-1 27-12-2021 1090/79-Vi-1-21-1-Ka-32-21
Vidhayi Anubhag-1 07-01-2022 15/79-Vi-1-22-2-Ka-3-2022
Vidhayi Anubhag-1 07-01-2022 2/79-Vi-1-22-2-Ka-2-2022
Vidhayi Anubhag-1 18-11-2021 925/79-Vi-1-21-2-Ka-12-2021
Vidhayi Anubhag-1 27-09-2021 708/79-Vi-1-21-2(Ka)-9-2021
Vidhayi Anubhag-1 24-08-2021 792/79-Vi-1-21-1-(Ka)22-2021
Vidhayi Anubhag-1 24-08-2021 799/79-Vi-1-21-1-Ka-25-21
Vidhayi Anubhag-1 24-08-2021 796/79-Vi-1-21-1-Ka-21-21
Vidhayi Anubhag-1 24-08-2021 798/79-Vi-1-21-1-Ka-26-21
Vidhayi Anubhag-1 24-08-2021 791/79-Vi-1-21-1-Ka-18-21
Vidhayi Anubhag-1 24-08-2021 795/79-Vi-1-21-1-Ka-27-21
Vidhayi Anubhag-1 24-08-2021 790/79-Vi-1-21-1-Ka-17-21
Vidhayi Anubhag-1 24-08-2021 800/79-Vi-1-21-1-Ka-29-21
Vidhayi Anubhag-1 04-08-2021 638/79-Vi-1-21-2-Ka-6-2021
Vidhayi Anubhag-1 03-08-2021 620/79-Vi-1-21-2-Ka-7-2021
Vidhayi Anubhag-1 09-04-2021 508/79-Vi-1-21-2(Ka)4-2021
Vidhayi Anubhag-1 12-04-2021 500/79-Vi-1-21-2(Ka)-3-2021
Vidhayi Anubhag-1 28-12-2020 2164/79-Vi-1-20-2(Ka)24-2020
Vidhayi Anubhag-1 21-10-2020 1877/79-Vi-1-2020-2(Ka)20-2020
Vidhayi Anubhag-1 20-10-2020 1897/79-Vi-1-20-1(Ka)33-2020
Parivahan Anubhag-4 15-09-2020 11/2020/902/Tees-4-2020
Vyavsayik Shiksha Evam Kaushal Vikas Anubhag 03-01-2022 3781/89-Vyav. Shi. Evam Kau. Vi. Vi.-2021-8(104)-2013
Nagar Vikas Anubhag-1 07-12-2021 2523/9-1-2021-01 Pari.-21
Nagar Vikas Anubhag-1 07-10-2021 2069/9-1-2021-19Sa.-13
Nagar Vikas Anubhag-1 29-09-2021 2023/9-1-2021-19Sa.-13
Nagar Vikas Anubhag-1 06-08-2021 1528/9-1-2021-19Sa.-13
Nagar Vikas Anubhag-1 11-08-2021 1566/9-1-2021-19Sa.-13
Nagar Vikas Anubhag-1 12-05-2021 865/9-1-2021-14Sa.-20
Nagar Vikas Anubhag-1 16-03-2021 358/9-1-2021-14Sa.-20
Nagar Vikas Anubhag-1 15-12-2020 1774/9-1-2020-47 T.A.-20
Nagar Vikas Anubhag-1 16-12-2020 1726/9-1-2020-56 T.A.-20
Nagar Vikas Anubhag-1 25-02-2021 458/9-1-2021-299 Sa.-2018
Nagar Vikas Anubhag-1 25-02-2021 456/9-1-2021-41 Mela-2017
Nagar Vikas Anubhag-1 10-12-2020 1733/9-1-2020-45T.A.-20
Nagar Vikas Anubhag-1 20-12-2020 2526/9-1-2020-42T.A.-19
Nagar Vikas Anubhag-1 20-12-2020 2543/9-1-2020-33T.A.-20
Nagar Vikas Anubhag-1 20-12-2020 2536/9-1-2020-47T.A.-19T.C.
Nagar Vikas Anubhag-1 14-09-2020 759/9-1-2020-14Sa-20
Nagar Vikas Anubhag-1 23-12-2020 2599/9-1-2020-18A.Q.-17
Nagar Vikas Anubhag-1 20-12-2020 2539/9-1-2020-20T.A.-19
Nagar Vikas Anubhag-1 22-12-2020 2457/9-1-2020-75T.A.-20
Nagar Vikas Anubhag-1 12-12-2020 2389/9-1-2020-64T.A.-20
Nagar Vikas Anubhag-1 20-12-2020 2546/9-1-2019-33 T.A.-19
Nagar Vikas Anubhag-1 18-12-2020 2398/9-1-2020-71T.A.-20
Nagar Vikas Anubhag-1 12-12-2020 2062/9-1-2020-56T.A.-20
Nagar Vikas Anubhag-1 11-12-2020 1795/9-1-2020-29T.A.-20
Nagar Vikas Anubhag-1 20-12-2020 2540/9-1-2020-51T.A.-2016
Nagar Vikas Anubhag-1 20-12-2020 2535/9-1-2020-22T.A.-12
Nagar Vikas Anubhag-1 20-12-2020 2525/9-1-2020-56T.A.-15
Nagar Vikas Anubhag-1 20-12-2020 2520/9-1-2020-42T.A.-18
Nagar Vikas Anubhag-1 22-12-2020 2391/9-1-2020-69T.A.-20
Nagar Vikas Anubhag-1 20-12-2020 2530/9-1-2020-497 SA.-13
Nagar Vikas Anubhag-1 20-12-2020 2528/9-1-2020-53T.A.-16
Nagar Vikas Anubhag-1 20-12-2020 2521/9-1-2020-18T.A.-19
Nagar Vikas Anubhag-1 22-12-2020 2458/9-1-2020-77T.A.-20
Nagar Vikas Anubhag-1 20-12-2020 2517/9-1-2020-32T.A.-19
Nagar Vikas Anubhag-1 20-12-2020 2515/9-1-2020-43T.A.-19
Nagar Vikas Anubhag-1 20-12-2020 2547/9-1-2020-32T.A.-16
Nagar Vikas Anubhag-1 20-12-2020 2533/9-1-2020-46T.A.-13
Nagar Vikas Anubhag-1 18-12-2020 2397/9-1-2020-68T.A.-20
Nagar Vikas Anubhag-1 18-12-2020 2393/9-1-2020-67T.A.-20
Nagar Vikas Anubhag-1 20-12-2020 2514/9-1-2020-23T.A.-17
Nagar Vikas Anubhag-1 20-12-2020 2510/9-1-2020-38T.A.-18
Nagar Vikas Anubhag-1 31-12-2019 2843/Nau-1-2019-58T.A.-15
Nagar Vikas Anubhag-1 20-12-2020 2532/9-1-2020-38T.A.-14
Nagar Vikas Anubhag-1 21-12-2020 2084/9-1-2020-19Sa.-13
Nagar Vikas Anubhag-1 15-12-2020 2439/9-1-2020-16T.A.-19
Nagar Vikas Anubhag-1 20-12-2020 2531/9-1-2020-497SA.-13
Nagar Vikas Anubhag-1 20-12-2020 2548/9-1-2020-10T.A.-20
Nagar Vikas Anubhag-1 20-12-2020 2529/9-1-2020-51T.A.-17
Nagar Vikas Anubhag-1 20-12-2020 2542/9-1-2019-39T.A.-19
Nagar Vikas Anubhag-1 20-12-2020 2544/9-1-2020-04T.A.-20
Nagar Vikas Anubhag-1 18-12-2020 2427/9-1-2020-73T.A.-2020
Nagar Vikas Anubhag-1 18-12-2020 2444/9-1-2020-74T.A.-20
Nagar Vikas Anubhag-1 18-12-2020 2471/9-1-2020-23T.A.-20
Nagar Vikas Anubhag-2 23-12-2020 788/9-2-2020-01(Seema Vistar)-2017
Nagar Vikas Anubhag-2 23-12-2020 875/Nau-2-2020-01(Seema Vistar)-2016
Nagar Vikas Anubhag-2 23-12-2020 849/9-2-2020-02(Seema Vistar)-2020
Nagar Vikas Anubhag-2 20-12-2020 842/9-2-2020-10(Seema Vistar)-17
Nagar Vikas Anubhag-2 23-12-2020 876/Nau-2-2020-02(Seema Vistar)-2011
Nagar Vikas Anubhag-6 03-09-2021 1018/Nau-6-2021-7 C.V.-2019
Nagar Vikas Anubhag-6 23-12-2020 1278/9-6-2020-06 C.V.-2019
Nagar Vikas Anubhag-6 20-12-2020 1465/Nau-6-2020-07 C.V.-2019
Nagar Vikas Anubhag-6 07-09-2020 1200/Nau-6-20-07CV-2019
Nagar Vikas Anubhag-6 20-12-2020 1864/Nau-6-2020-13CB-2015
Nagar Vikas Anubhag-6 20-12-2020 1600/9-6-2020-18CV-2018
Nagar Vikas Anubhag-6 09-10-2020 1154/9-6-2020-1-CV-2020
Nagar Vikas Anubhag-6 26-11-2020 1422/Nau-6-20-3CV-2020
Nagar Vikas Anubhag-7 30-12-2020 1481/Nau-7-2020-05(Prayagraj)-2019
Nagar Vikas Anubhag-9 22-09-2021 1034/Nau-9-2021-45 Ja-17 T.C.
Nagar Vikas Anubhag-2 26-11-2020 1112/9-2-2019-01 Seema Vistar-2016
Nagar Vikas Anubhag-2 13-11-2020 1074/Nau-2-2019-02 (Seeema Vistar)/2011
Nagar Vikas Anubhag-2 05-12-2020 790/9-2-2020-01 Seeema Vistar-2018
Nagar Vikas Anubhag-2 04-12-2020 785/9-2-2020-47Sa/15
Nagar Vikas Anubhag-6 26-11-2020 1043/Nau-6-2020-03CV-2019
Nagar Vikas Anubhag-1 20-11-2020 1483/9-1-2020-33Ta-20
Nagar Vikas Anubhag-1 26-11-2020 1237/9-1-2020-12Ta-20
Nagar Vikas Anubhag-1 20-11-2020 1748/9-1-2020-38Ta-18
Nagar Vikas Anubhag-1 20-11-2020 153/9-1-2020-04Ta-20
Nagar Vikas Anubhag-1 20-11-2020 1695/9-1-2020-15Ta-20
Nagar Vikas Anubhag-1 20-11-2020 1238/9-1-2020-14Ta-20
Nagar Vikas Anubhag-1 20-11-2020 1204/9-1-2020-7Ta-20
Nagar Vikas Anubhag-1 20-11-2020 1482/9-1-2020-32Ta-20
Nagar Vikas Anubhag-1 06-09-2020 1152/9-1-2020-19Sa-13
Niyukti Anubhag-4 12-04-2021 203/Do.-4-2021-32(1)-2020
Awas Evam Shahri Niyojan Anubhag-3 28-09-2021 2205/Aath-3-2021
Awas Evam Shahri Niyojan Anubhag-3 09-02-2021 558/8-3-21-211 Vividh-13.T.C.
Awas Evam Shahri Niyojan Anubhag-3 01-09-2020 786/Aath-3-20-158 Vividh-2018
Awas Evam Shahri Niyojan Anubhag-6 08-11-2021 1893/Aath-6-21-111(10)-S-83
Awas Evam Shahri Niyojan Anubhag-6 27-10-2021 1778/Aath-6-21-111(10)-S-83
Awas Evam Shahri Niyojan Anubhag-6 21-05-2020 669/Aath-6-20-111(10)-S-83
Rajasva Anubhag-5 04-09-2020 754/Ek-5-2020-48-2019
Nagar Vikas Anubhag-6 03-09-2020 378/9-6-2019-18CV-2018
Nyay Anubhag-2 11-12-2020 36/2020/1849/Saat-Nyay-2-2020-58G-2001
Nyay Anubhag-2 03-09-2020 23/2020/1294/Saat-Nyay-2-2020-216G-2007-TC-1
Rajya Kar Anubhag-2 02-09-2021 848/Gyarah-2-21-9(42)-17-U P Adhi-1-2017-Adesh(199)-2021
Rajya Kar Anubhag-2 02-09-2021 847/Gyarah-2-21-9(47)-17-U P Adhi-1-2017-Adesh(198)-2021
Rajya Kar Anubhag-2 02-06-2021 511/Gyarah-2-21-9(47)-17-U P Adhi-1-2017-Adesh(178)-2021
Rajya Kar Anubhag-2 05-10-2020 1155/Gyarah-2-20-9(47)-17-U P Adhi-1-2017-Adesh(148)-2020
Rajya Kar Anubhag-2 15-01-2021 04/Gyarah-2-21-9(47)-17-U P Adhi-1-2017-Adesh(170)-2021
Rajya Kar Anubhag-2 09-12-2020 1371/Gyarah-2-20-9(47)-17-U P Adhi-1-2017-Adesh(163)-2020
Rajya Kar Anubhag-2 09-12-2020 1372/Gyarah-2-20-9(47)-17-U P Adhi-1-2017-Adesh(164)-2020
Rajya Kar Anubhag-2 09-12-2020 1374/Gyarah-2-20-9(47)-17-U P Adhi-1-2017-Adesh(166)-2020
Rajya Kar Anubhag-2 09-12-2020 1376/Gyarah-2-20-9(47)-17-U P Adhi-1-2017-Adesh(167)-2020
Rajya Kar Anubhag-2 22-12-2020 1404/Gyarah-2-20-9(47)-17-U P Adhi-1-2017-Adesh(169)-2020
Rajya Kar Anubhag-2 09-12-2020 1373/Gyarah-2-20-9(47)-17-U P Adhi-1-2017-Adesh(165)-2020
Rajya Kar Anubhag-2 05-10-2020 1160/Gyarah-2-20-9(42)-17-U P GST Niyam-2017-Adesh(149)-2020
Rajya Kar Anubhag-2 15-10-2020 1183/Gyarah-2-20-9(47)-17-U P Adhi-1-2017-Adesh(151)-2020
Nirwachan Anubhag 14-01-2022 28/61-2022
Nirwachan Anubhag 18-11-2020 1211/61-2020
Nirwachan Anubhag 22-01-2021 98/61-2021
Nirwachan Anubhag 31-01-2021 119/61-2021
Nirwachan Anubhag 07-12-2020 1272/61-2020
Awas Evam Shahri Niyojan Anubhag-10 15-12-2020 430/Aath-10-20-15E-2011
Awas Evam Shahri Niyojan Anubhag-10 15-12-2020 431/Aath-10-20-02Gathan-04
Sahkarita Anubhag-1 03-12-2021 1437/49-01-2021
Sahkarita Anubhag-1 03-12-2021 1428/49-01-2021
Sahkarita Anubhag-1 03-12-2021 1427/49-1-2021-08(56)-13T.C.-B
Sahkarita Anubhag-1 03-11-2021 1384/49-1-21-08(40)-2013
Sahkarita Anubhag-1 08-11-2021 1395/49-1-21-08(40)-2013
Sahkarita Anubhag-1 26-10-2020 1654/49-1-20-08(40)-2013
Sahkarita Anubhag-1 05-10-2020 1585/49-1-20-7(9)-19
Lok Nirman Anubhag-2 25-03-2021 104/23-2-21-8(Sa)-2021
Lok Nirman Anubhag-2 25-03-2021 103/23-2-21-7(Sa)-2021
Lok Nirman Anubhag-2 25-03-2021 105/23-2-21-9(Sa)-2021
Lok Nirman Anubhag-2 17-12-2020 617/23-2-2020-89(Sa)-2020
Lok Nirman Anubhag-2 08-10-2020 454/23-2-2020-57(Writ)-2020
Uchcha Shiksha Anubhag-1 09-06-2021 747/Sattar-1-2021-20(19)-2020
Uchcha Shiksha Anubhag-1 09-06-2021 746/Sattar-1-2021-20(4)-2009
Uchcha Shiksha Anubhag-1 09-06-2021 745/Sattar-1-2021-20(28)-2020
Uchcha Shiksha Anubhag-1 09-09-2021 1305/Sattar-1-2021-16(16)-2016
Uchcha Shiksha Anubhag-1 21-10-2020 1941/Sattar-1-2020-16(74)-2018TC
Uchcha Shiksha Anubhag-1 21-10-2020 1943/Sattar-1-2020-16(74)-2018TC
Lok Nirman Anubhag-2 27-07-2020 256/23-2-2020-34(Sa)-2020
Lok Nirman Anubhag-2 27-07-2020 257/23-2-2020-35(Sa)-2020
Lok Nirman Anubhag-2 09-11-2020 451/23-2-2020-56(Sa)-2020
Lok Nirman Anubhag-2 08-10-2020 410/23-2-2020-52(Sa)-2020
Lok Nirman Anubhag-2 16-12-2020 566/23-2-2020-79(Sa)-2020
Lok Nirman Anubhag-2 16-12-2020 602/23-2-2020-58(Sa)-2020TC
Rajya Kar Anubhag-2 29-09-2020 820/Gyarah-2-20-9(42)-17-U P GST Niyam-2017-Adesh(147)-2020
Rajya Kar Anubhag-2 13-10-2020 1154/Gyarah-2-20-9(42)-17-U P GST Niyam-2017-Adesh(150)-2020
Rajya Kar Anubhag-2 17-08-2020 883/Gyarah-2-20-9(47)-17-U P Adhi-1-2017-Adesh(139)-2020
Rajya Kar Anubhag-2 02-11-2020 1284/Gyarah-2-20-9(47)-17-U P Adhi-1-2017-Adesh(159)-2020
Vidhayi Anubhag-1 09-11-2021 897/79-Vi-1-21-2(Ka)-11-2021
Vidhayi Anubhag-1 09-11-2021 894/79-Vi-1-21-2-Ka-10-2021
Vidhayi Anubhag-1 24-08-2021 794/79-Vi-1-21-1-Ka-23-21
Vidhayi Anubhag-1 24-08-2021 797/79-Vi-1-21-1-Ka-22-21
Vidhayi Anubhag-1 24-08-2021 789/79-Vi-1-21-1-Ka-19-21
Vidhayi Anubhag-1 24-08-2021 807/79-Vi-1-21-1-Ka-24-21
Vidhayi Anubhag-1 04-11-2020 1959/79-Vi-1-2020-2(Ka)-21-2020
Aabkari Anubhag-1 05-08-2021 1537/E-1/Terah-21-499(20)-98 T.C.
Aabkari Anubhag-1 16-03-2021 651 E-1/Terah-2021-499(6)-2012
Aabkari Anubhag-1 09-03-2021 601 E-1/Terah-2021-499(6)-2012
Aabkari Anubhag-2 08-11-2021 2198/E-2/Terah-2021-03-2014
Aabkari Anubhag-2 08-11-2021 2199/E-2/Terah-2021-03-2014
Aabkari Anubhag-2 08-11-2021 2200/E-2/Terah-2021-03-2014
Aabkari Anubhag-2 05-03-2021 608 E-2/Terah-2021-25-2021
Aabkari Anubhag-2 05-03-2021 228 E-2/Terah-21-2021-42-2013
Aabkari Anubhag-2 05-03-2021 229 E-2/Terah-2021-42-2013
Aabkari Anubhag-2 17-08-2020 1734E-2/Terah-2020-106-2014TC
Aabkari Anubhag-2 17-08-2020 1733E-2/Terah-2020-72-2006
Nyaya Anubhag-2 18-02-2021 7/2021/1910/Saat-Nyay-2-2021-216G-2007-TC-1
Nyaya Anubhag-2 18-08-2020 21/2020/1122/Saat-Nyay-2-2020-27G-2019TC
Audyogik Vikas Anubhag-3 18-11-2020 2401/77-3-2020-57(M)-2020
Audyogik Vikas Anubhag-3 18-11-2020 2459/77-3-2020-162(M)-2019
Audyogik Vikas Anubhag-3 07-08-2020 2438/77-3-2020-142(M)-2019
Audyogik Vikas Anubhag-4 29-01-2021 584/77-4-21-12N.-07(DNGIR)
Audyogik Vikas Anubhag-4 27-01-2021 507/77-4-21-38G.N.-20
Stamp Evam Registration Anubhag-1 17-11-2021 17/2021/792/94-1-2021-312(89)-2018 T.C.
Stamp Evam Registration Anubhag-1 08-11-2021 16/2021/953/94-1-2021-312(83)-2015-Loni-2
Stamp Evam Registration Anubhag-1 28-09-2021 15/2021/793/94-1-2021-312(83)-2015T.C.-2
Stamp Evam Registration Anubhag-1 21-01-2021 05/2021/45/94-1-2020-312(83)-2015
Stamp Evam Registration Anubhag-2 15-06-2021 06/2021/210/94-Sta.Ni.-2-2021-700(04)-2021
Stamp Evam Registration Anubhag-2 04-02-2021 04/2021/134/94-Sta.Ni.-2-2021-700(01)-2021
Stamp Evam Registration Anubhag-2 25-03-2021 5/2021/398/94-Sta.Ni.-2-2021-700(265)-2016
Stamp Evam Registration Anubhag-2 21-08-2020 8/2020/525/94-Sta.Ni.-2-2020-500(5)/91TC-1
Stamp Evam Registration Anubhag-2 12-01-2021 02/2021/37/94-Sta.Ni.-2-2021-700(296)-2017
Stamp Evam Registration Anubhag-2 12-01-2021 03/2021/38/94-Sta.Ni.-2-2021-700(25)-2017
Stamp Evam Registration Anubhag-2 22-12-2020 13/2020/1459/94-Sta.Ni.-2-2020-700(21)-2020
Shram Anubhag-1 06-05-2021 409/36-1-2021-9(G)-2020
Shram Anubhag-3 20-07-2021 542/36-03-2021-38(Sa.)-2021
Shram Anubhag-3 25-02-2021 435/36-3-2020-60(Sa.)-18
Shram Anubhag-3 25-02-2021 1505/36-3-2020-103(Sa.)-2020
Shram Anubhag-3 18-12-2020 22/2020/1452/36-3-2020-1447(Vividh)-2010
Shram Anubhag-3 28-01-2021 1649/36-03-2020-108(SA.)-2020
Gopan Anubhag-5 23-08-2020 85/1/89-CX-5
Gopan Anubhag-5 22-01-2021 85/1/89-CX-5
Gopan Anubhag-5 22-01-2021 132/1/3/74-CX-5
Griha (Gopan) Anubhag-7 23-08-2020 111/1/3/80-CX-7(TC-III)
Griha (Gopan) Anubhag-7 21-01-2021 111/1/3/80-CX-7(TC-III-A)
Gopan Anubhag-5 23-08-2020 132/1/3/74-CX-5
Election Commission of India 25-08-2020 ----
Chikitsa Anubhag-5 30-09-2021 2004/Paanch-5-2021
Chikitsa Anubhag-5 30-09-2021 2003/Paanch-5-2021
Chikitsa Anubhag-5 27-08-2020 1710(1)/Paanch-5-2020
Samanya Prashasan Anubhag 13-12-2021 611/Teen-2021-47-2(1)-09
Samanya Prashasan Anubhag 20-10-2021 514/Teen-2021-39(2)-2016
Samanya Prashasan Anubhag 06-04-2021 256/Teen-2021-39(1)-2002
Samanya Prashasan Anubhag 23-03-2021 1009/Teen-2020-47-2(1)-09
Samanya Prashasan Anubhag 08-02-2021 1002/Teen-2021-47-2(3)-95
Samanya Prashasan Anubhag 21-08-2020 512/Teen-2020-47-2(3)-95
Krishi Anubhag-3 21-08-2020 807/12-3-20-100(61)-2012TC
Nagar Vikas Anubhag-1 24-08-2021 1493/9-1-2021-19SA.-13
Nagar Vikas Anubhag-1 20-12-2020 2549/9-1-2020-11 T.A.-20
Nagar Vikas Anubhag-1 01-07-2020 680/9-3-2020-157Si-04
Nagar Vikas Anubhag-6 16-12-2020 1612/Nau-6-2020-2 C.V.-2020
Parivahan Anubhag-4 06-12-2021 7/2021/1529/Tees-4-2021-9(1)-2008TC
Parivahan Anubhag-4 21-07-2020 8/2020-730-Tees-4-2020-113-89TC
Parivahan Anubhag-4 22-07-2020 9/2020-734-Tees-4-2020
Karmik Anubhag-4 25-05-2021 3-EM/2012-Ka-4-2021
Karmik Anubhag-4 25-11-2020 3-EM/2012-Ka-4-2020
Khadya Evam Rasad Anubhag-7 12-07-2021 266/29-7-2021
Khadya Evam Rasad Anubhag-7 04-11-2020 857/29-7-2020-Mu.Ni.03-2014
Samanya Prashasan Anubhag 11-12-2020 912/Teen-2020-39(2)-16
Paryavaran, Van Evam Jalvaayu Parivartan Anubhag-2 01-10-2021 1137/81-2-2021-4(3)-2021
Paryavaran, Van Evam Jalvaayu Parivartan Anubhag-2 04-10-2021 2089/81-2-2020-4(7)-2018
Paryavaran, Van Evam Jalvaayu Parivartan Anubhag-2 15-06-2020 1136/81-2-2020-20(5)/2019
Ayush Anubhag-1 18-11-2021 4433/96-Ayush-1-2021-40-2015
Ayush Anubhag-1 18-11-2021 4434/96-Ayush-1-2021-40-2015
Ayush Anubhag-1 27-07-2021 2624/96-Ayush-1-2021-383-1997
Ayush Anubhag-1 27-07-2021 1987/96-Ayush-1-2021-383-1997
Ayush Anubhag-1 02-02-2021 290/96-Ayush-1-2021-214-2018T.C.-1
Rajya Kar Anubhag-2 20-07-2020 839/Gyarah-2-20-9(42)-17-UPGST Niyam-2017-Adesh(129)-2020
Rajya Kar Anubhag-2 20-01-2021 03/Gyarah-2-21-9(47)-17-U.Pra.Adi.-1-2017-Adesh(171)-2021
Krishi Viparan Evam Krishi Videsh Vyapaar Anubhag-2 03-09-2021 7/1664853/Asshi-2-2021-80-2099-17-2021
Krishi Viparan Evam Krishi Videsh Vyapaar Anubhag-2 04-02-2021 1/2021-22-Asshi-2-2021-100(11)-2020
Krishi Viparan Evam Krishi Videsh Vyapaar Anubhag-2 24-11-2020 8/2020/418/80-2020-100(10)-2020
Nagar Vikas Anubhag-1 20-11-2020 1561/9-1-2020-10Ta-20
Nagar Vikas Anubhag-1 10-12-2020 1599/9-1-2020-38T.A.-20
Nagar Vikas Anubhag-1 29-01-2021 191/9-1-2021-33T.A.-19
Nagar Vikas Anubhag-1 29-01-2021 129/9-1-2021-424SA.-12
Nagar Vikas Anubhag-1 29-01-2021 163/9-1-2021-72Mela-2018
Nagar Vikas Anubhag-1 20-11-2020 1562/9-1-2020-11Ta-20
Nagar Vikas Anubhag-1 26-11-2020 1519/9-1-2020-48Ta-19
Paryavaran, Van Evam Jalwayu Parivartan Anubhag-2 21-12-2020 1385/81-2-2020-20(03)-2020
Nagar Vikas Anubhag-1 10-12-2020 2059/9-1-2020-51Ta-2020
Nagar Vikas Anubhag-6 08-12-2020 1652/Nau-6-2020-14C.V.-2020
Nagar Vikas Anubhag-1 04-12-2020 2034/9-1-2020-13Ta-20
Nagar Vikas Anubhag-1 28-12-2019 2769/9-1-2019-26Ta-19
Nagar Vikas Anubhag-1 13-11-2020 1366/9-1-2020-54Sa-20
Nagar Vikas Anubhag-1 10-12-2020 2078/9-1-2020-57Ta-20
Nagar Vikas Anubhag-1 12-12-2020 2081/9-1-2020-58Ta-20
Nagar Vikas Anubhag-1 12-12-2020 2092/9-1-2020-59Ta-20
Nagar Vikas Anubhag-1 10-12-2020 2024/9-1-2020-45Ta-20
Nagar Vikas Anubhag-1 12-12-2020 2039/9-1-2020-50Ta-20
Nagar Vikas Anubhag-1 20-12-2020 2523/9-1-2020-36 T. A.-2019
Nagar Vikas Anubhag-1 20-12-2020 2519/9-1-2020-04 T. A.-2019
Nagar Vikas Anubhag-1 20-12-2020 2527/9-1-2020-424 Sa/2012 T. C0.(1)
Nagar Vikas Anubhag-1 20-12-2020 2538/9-1-2020-48 T. A.-19
Nagar Vikas Anubhag-1 20-12-2020 2537/9-1-2020-46 T. A.-19
Nagar Vikas Anubhag-1 20-12-2020 2545/Nau-1-2020-20 T. A.-17
Nagar Vikas Anubhag-1 14-12-2020 2429/9-1-2020-08 T. A.-20
Nagar Vikas Anubhag-1 18-12-2020 2441/9-1-2020-74 T. A.-20
Nagar Vikas Anubhag-1 20-12-2020 2512/9-1-2020-12 T. A.-20
Nagar Vikas Anubhag-1 20-12-2020 2511/9-1-2020-15 T. A.-20
Nagar Vikas Anubhag-1 20-12-2020 2534/9-1-2020-41 T. A.-19
Nagar Vikas Anubhag-1 20-12-2020 2513/9-1-2020-24 T. A.-20
Nagar Vikas Anubhag-1 20-12-2020 2522/9-1-2020-37 T. A.-19
Nagar Vikas Anubhag-1 20-12-2020 2518/9-1-2020-24 T. A.-19
Nagar Vikas Anubhag-1 18-12-2020 2472/9-1-2020-21T. A.-20
Nagar Vikas Anubhag-1 10-12-2020 2352/9-1-2020-06Ta-20
Nagar Vikas Anubhag-6 18-12-2020 1877/Nau-6-2020-08 See. Vi.-2019
Nagar Vikas Anubhag-6 23-12-2020 1647/Nau-6-2020-01 See. Vi.-2020
Nagar Vikas Anubhag-6 20-12-2020 1965/Nau-6-2020-13 See. Vi.-2008
Nagar Vikas Anubhag-6 20-12-2020 1324/Nau-6-2020-37 Mis-2019
Nagar Vikas Anubhag-1 10-12-2020 2344/9-1-2020-49Ta-20
Nagar Vikas Anubhag-1 12-12-2020 2388/9-1-2020-63Ta-20
Nagar Vikas Anubhag-1 12-12-2020 2593/9-1-2020-62Ta-20
Nagar Vikas Anubhag-1 10-12-2020 1782/9-1-2020-14Ta-20
Nagar Vikas Anubhag-1 10-12-2020 2350/9-1-2020-25Ta-20
Nagar Vikas Anubhag-1 10-12-2020 2351/9-1-2020-31Ta-20
Nagar Vikas Anubhag-1 10-12-2020 2349/9-1-2020-05Ta-20
Nagar Vikas Anubhag-1 10-12-2020 2347/9-1-2020-30Ta-20
Nagar Vikas Anubhag-1 10-12-2020 2348/9-1-2020-37Ta-20
Nagar Vikas Anubhag-1 12-12-2020 1565/9-1-2020-09Ta-20
Nagar Vikas Anubhag-1 12-12-2020 1697/9-1-2020-40Ta-20
Nagar Vikas Anubhag-1 12-12-2020 1781/9-1-2020-48Ta-20
Nagar Vikas Anubhag-1 27-11-2020 1619/9-1-2020-19Sa-13
Nagar Vikas Anubhag-1 12-12-2020 2410/9-1-2020-4T-2008
Nagar Vikas Anubhag-1 12-12-2020 1721/9-1-2020-41TA-20
Nagar Vikas Anubhag-1 10-12-2020 1732/9-1-2020-44TA-20
Nagar Vikas Anubhag-1 10-12-2020 2346/9-1-2020-46TA-20
Nagar Vikas Anubhag-1 12-12-2020 2590/9-1-2020-65TA-20
Nagar Vikas Anubhag-1 20-11-2020 1699/9-1-2020-24TA-20
Nagar Vikas Anubhag-1 03-11-2020 1500/9-1-2020-19Sa-13
Nagar Vikas Anubhag-2 26-11-2020 774/9-2-2020-09(Seema Vistaar)-08
Nagar Vikas Anubhag-2 04-12-2020 786/9-2-2020-03(Seema Vistaar)/19
Nagar Vikas Anubhag-2 29-10-2020 574/9-2-2020-10(Seema Vistaar)-17
Rajya Nirwachan Aayog, Uttar Pradesh 27-03-2021 86/Ra.Ni.Aa.-3/Na.Ni./04-20 T.C.-2021
Rajya Nirwachan Aayog, Uttar Pradesh 27-03-2021 85/Ra.Ni.Aa.-3/Na.Ni./04-20 T.C.-2021
Rajya Nirwachan Aayog, Uttar Pradesh 27-03-2021 84/Ra.Ni.Aa.-3/Na.Ni./04-20 T.C.-2021
Rajya Nirwachan Aayog, Uttar Pradesh 04-12-2020 2020302875/Ra.Ni.Aa.-3/Pan.Ni./15-19/2020
Krishi Viparan Evam Krishi Videsh Vyapaar Anubhag-1 16-12-2021 4/2021/515-80-1-2021-600(1)-2021
Krishi Viparan Evam Krishi Videsh Vyapaar Anubhag-1 08-09-2021 01/2021/182/80-1-2021-9-2020
Krishi Viparan Evam Krishi Videsh Vyapaar Anubhag-1 27-11-2020 8/2020/1280/80-1-2020-600(10)-2020
Nagar Vikas Anubhag-3 10-06-2020 714/9-1-2020-14Sa-20
Nagar Vikas Anubhag-2 15-12-2020 839/9-2-2020-09 Seema Vistar-2016
Nagar Vikas Anubhag-2 09-12-2020 791/9-2-2020-01 Seema Vistar-2019
Nagar Vikas Anubhag-7 20-12-2020 1147/Nau-7-20-1051-2020(R)
Nagar Vikas Anubhag-7 20-12-2020 1494/Nau-7-2020-42(Varanasi)-2012
Nagar Vikas Anubhag-6 14-12-2020 1373/Nau-6-2020-07 See.Vi.-2020
Nagar Vikas Anubhag-6 20-12-2020 1742/Nau-6-2020-07 See.Vi.-2019
Karyalaya Aabkari Ayukt, Prayagraj 17-12-2021 19471/Dus-licences-554/Beer Niyamavali/2021
Karyalaya Aabkari Ayukt, Prayagraj 08-04-2021 1894/Dus-licences-33/2021-2022
Karyalaya Aabkari Ayukt, Prayagraj 08-04-2021 1620/Dus-licences-77/Beer Futkar Niyamavali/2021-2022
Karyalaya Aabkari Ayukt, Prayagraj 08-04-2021 1346/Dus-licences-61/Vi.M. Futkar Niyamavali/2021-2022
Karyalaya Aabkari Ayukt, Prayagraj 07-04-2021 702/Dus-licences-59/2021-2022
Karyalaya Aabkari Ayukt, Prayagraj 29-05-2020 2814/Do-805A(41)/261
Karyalaya Shram Ayukt, G. T. Road ,Kanpur 10-12-2020 5276-81/Bi.Shra(Ra. Ma. Aa.)-20
Karyalaya Shram Ayukt, G. T. Road ,Kanpur 04-02-2021 156-60/Bi.Shra(Ra. Ma. Aa.)-21
Nirwachan Anubhag 28-09-2021 637/61-2021
Nirwachan Anubhag 27-09-2021 633/61-2021
Nirwachan Anubhag 11-11-2020 1190/61-2020
Sahkarita Anubhag-1 31-07-2020 934/49-1-2020-500(1)-2003TC
Bhootatva Evam Khanikarma Vibhag 29-10-2021 1157/86-2021-03(Sa.)-2021
Bhootatva Evam Khanikarma Vibhag 04-08-2020 1090/86-2020-183-2011
Awas Evam Shahari Niyojan Anubhag-1 17-12-2021 2009/Aath-1-21-17 Baitak/2018 T.C. VI
Awas Evam Shahari Niyojan Anubhag-6 14-06-2021 848/Aath-6-21-111(10)-S-83
Awas Evam Shahari Niyojan Anubhag-6 24-10-2020 1877/Aath-6-19-111(10)-S-83
Awas Evam Shahari Niyojan Anubhag-10 22-12-2020 451/Aath-10-20-43D. A.-76
Awas Evam Shahari Niyojan Anubhag-5 06-08-2020 617/Aath-5-20-05E-14TC
Oorja Anubhag-3 01-10-2021 2574/Chaubhis-P-3-2021-534-2020 T.C.
Oorja Anubhag-3 23-07-2020 6365/Aath/Vi.Bhu.Aa.Aa./Collector/Bulandshahar/2020
Oorja Anubhag-3 12-01-2021 7020/Aath/Vi.Bhu.Aa.Aa./Collector/Bulandshahar/2020
Oorja Anubhag-3 15-01-2021 214/Chaubhis-P-3-2021-520-2014 T.A.
Oorja (Nizi Nivesh) Prakoshth 25-10-2021 184/24-U.Ni.Ni.Pra./2021
Oorja (Nizi Nivesh) Prakoshth 27-08-2021 150/24-U.Ni.Ni.Pra./21-04(Prakoshth)-21
Oorja (Nizi Nivesh) Prakoshth 28-05-2021 U.P.E.R.C./Sachiv/Sac/2021-080
Oorja (Nizi Nivesh) Prakoshth 31-05-2021 66/24-U .Ni. Ni. Pra./21-04(Prakoshth)-21
Oorja (Nizi Nivesh) Prakoshth 29-01-2021 07/24-U .Ni. Ni. Pra./21-09(Prakoshth)-20
Aodyogik Vikas Anubhag-3 07-08-2020 1450/77-3-2020-57M-2020
Panchayatiraj Anubhag-2 08-07-2021 1715/33-2-2021-327G-2010
Panchayatiraj Anubhag-2 08-07-2021 1714/33-2-2021-327G-2010
Panchayatiraj Anubhag-2 08-07-2021 1712/33-2-2021-327G-2010
Panchayatiraj Anubhag-2 08-07-2021 1703/33-2-2021-327G-2010
Panchayatiraj Anubhag-2 08-07-2021 1706/33-2-2021-327G-2010
Panchayatiraj Anubhag-2 08-07-2021 1705/33-2-2021-327G-2010
Panchayatiraj Anubhag-2 08-07-2021 1704/33-2-2021-327G-2010
Panchayatiraj Anubhag-2 08-07-2021 1717/33-2-2021-327G-2010
Panchayatiraj Anubhag-2 08-07-2021 1716/33-2-2021-327G-2010
Panchayatiraj Anubhag-2 08-07-2021 1713/33-2-2021-327G-2010
Panchayatiraj Anubhag-2 08-07-2021 1710/33-2-2021-327G-2010
Panchayatiraj Anubhag-2 08-07-2021 1709/33-2-2021-327G-2010
Panchayatiraj Anubhag-2 08-07-2021 1708/33-2-2021-327G-2010
Panchayatiraj Anubhag-2 08-07-2021 1691/33-2-2021-327G-2010
Panchayatiraj Anubhag-2 08-07-2021 1689/33-2-2021-327G-2010
Panchayatiraj Anubhag-2 08-07-2021 1686/33-2-2021-327G-2010
Panchayatiraj Anubhag-2 08-07-2021 1685/33-2-2021-327G-2010
Panchayatiraj Anubhag-2 08-07-2021 1667/33-2-2021-327G-2010
Panchayatiraj Anubhag-2 08-07-2021 1676/33-2-2021-327G-2010
Panchayatiraj Anubhag-2 08-07-2021 1675/33-2-2021-327G-2010
Panchayatiraj Anubhag-2 08-07-2021 1674/33-2-2021-327G-2010
Panchayatiraj Anubhag-2 08-07-2021 1672/33-2-2021-327G-2010
Panchayatiraj Anubhag-2 08-07-2021 1670/33-2-2021-327G-2010
Panchayatiraj Anubhag-2 08-07-2021 1669/33-2-2021-327G-2010
Panchayatiraj Anubhag-2 15-07-2021 1767/33-2-2021
Panchayatiraj Anubhag-2 08-07-2021 1649/33-2-2021-327G-2010
Panchayatiraj Anubhag-2 08-07-2021 1654/33-2-2021-327G-2010
Panchayatiraj Anubhag-2 08-07-2021 1660/33-2-2021-327G-2010
Panchayatiraj Anubhag-2 08-07-2021 1661/33-2-2021-327G-2010
Panchayatiraj Anubhag-2 08-07-2021 1663/33-2-2021-327G-2010
Panchayatiraj Anubhag-2 08-07-2021 1655/33-2-2021-327G-2010
Panchayatiraj Anubhag-2 08-07-2021 1656/33-2-2021-327G-2010
Panchayatiraj Anubhag-2 08-07-2021 1657/33-2-2021-327G-2010
Panchayatiraj Anubhag-2 08-07-2021 1658/33-2-2021-327G-2010
Panchayatiraj Anubhag-2 08-07-2021 1659/33-2-2021-327G-2010
Panchayatiraj Anubhag-2 08-07-2021 1664/33-2-2021-327G-2010
Panchayatiraj Anubhag-2 08-07-2021 1666/33-2-2021-327G-2010
Panchayatiraj Anubhag-2 08-07-2021 1665/33-2-2021-327G-2010
Panchayatiraj Anubhag-2 08-07-2021 1668/33-2-2021-327G-2010
Panchayatiraj Anubhag-2 13-08-2020 1622/33-2-2020-122G-2013TC-III
Panchayatiraj Anubhag-3 14-06-2021 991/33-3-2021-255-2002T.C.
Panchayatiraj Anubhag-3 17-03-2021 655/33-3-2021-212-2021
Rajya Kar Anubhag-2 01-10-2021 1040/Gyarah-2-21-9(47)-17-U.Pra.Adhi. Niyam-2017-Adesh(201)-2021
Rajya Kar Anubhag-2 01-10-2021 1042/Gyarah-2-21-9(47)-17-U.Pra.Adhi. Niyam-2017-Adesh(203)-2021
Rajya Kar Anubhag-2 01-10-2021 1043/Gyarah-2-21-9(47)-17-U.Pra.Adhi. Niyam-2017-Adesh(204)-2021
Rajya Kar Anubhag-2 01-10-2021 1045/Gyarah-2-21-9(47)-17-U.Pra.Adhi. Niyam-2017-Adesh(206)-2021
Rajya Kar Anubhag-2 01-10-2021 1044/Gyarah-2-21-9(47)-17-U.Pra.Adhi. Niyam-2017-Adesh(205)-2021
Rajya Kar Anubhag-2 01-07-2021 673/Gyarah-2-21-9(47)-17-U.Pra.Adhi. Niyam-2017-Adesh(191)-2021
Rajya Kar Anubhag-2 29-06-2021 595/Gyarah-2-21-9(47)-17-U.Pra.Adhi.-1-2017-Adesh(190)-2021
Rajya Kar Anubhag-2 29-06-2021 594/Gyarah-2-21-9(47)-17-U.Pra.Adhi.-1-2017-Adesh(189)-2021
Rajya Kar Anubhag-2 27-11-2020 1382/Gyarah-2-20-9(47)-17-U.Pra.Adhi.-1-2017-Adesh-(162)-2020
Rajya Kar Anubhag-2 29-10-2020 1307/Gyarah-2-20-9(42)-17-U.Pra.G.S.T. Niyam-2017-Adesh-(154)-2020
Rajya Kar Anubhag-2 27-11-2020 1381/Gyarah-2-20-9(42)-17-U.Pra.G.S.T. Niyam-2017-Adesh-(161)-2020
Rajya Kar Anubhag-2 02-11-2020 1282/Gyarah-2-20-9(47)-17-U.Pra.Adhi.-1-2017-Adesh-(157)-2020
Rajya Kar Anubhag-2 29-07-2020 795/Gyarah-2-20-9(47)-17-U.Pra.Adhi.-1-2017-Adesh-(134)-2020
Rajya Kar Anubhag-2 29-07-2020 794/Gyarah-2-20-9(47)-17-U.Pra.Adhi.-1-2017-Adesh-(133)-2020
Rajya Kar Anubhag-2 29-07-2020 793/Gyarah-2-20-9(47)-17-U.Pra.Adhi.-1-2017-Adesh-(132)-2020
Rajya Kar Anubhag-2 02-11-2020 1246/Gyarah-2-20-9(47)-17-U.Pra.Adhi.-1-2017-Adesh-(156)-2020
Rajya Kar Anubhag-2 07-08-2020 840/Gyarah-2-20-9(47)-17-U.Pra.Adhi.-1-2017-Adesh-(135)-2020
Awas Evam Shahri Niyojan Anibhag-3 30-07-2020 748/Aath-3-20-8-3099-2029-2020
Awas Evam Shahri Niyojan Anibhag-10 23-07-2021 266/Aath-10-21-02 Gathan-2007
Bhootatva Evam Khanikarm Anubhag 24-09-2020 1120/86-2020-57(Sa)-2017
Nirwachan Anubhag 11-01-2021 33/61-2021
Nirwachan Anubhag 15-12-2020 508/61-2020-920/61/2019
Nirwachan Anubhag 07-12-2020 1273/61-2020
Prashasnik Sudhar Anubhag-2 05-02-2021 114/43-2-2021-15/2(2)-2014
Karagar Prashashan Evam Sudhar Anubhag-1 24-12-2020 1515/22-1-2020-253-84
Divyangjan Sashaktikaran Anubhag-2 01-01-2021 2158/65-2-2020-72(Vividh)-2014
Divyangjan Sashaktikaran Anubhag-3 02-12-2021 521/65-3-2021-01-2017
Divyangjan Sashaktikaran Anubhag-3 01-11-2021 451/65-3-2021-01-2017
Vidhayi Anubhag-1 31-08-2020 1578/79-Vi-1-20-1(Ka)15-20
Vidhayi Anubhag-1 31-08-2020 1557/79-Vi-1-20-1(Ka)14-20
Vidhayi Anubhag-1 09-01-2021 76/79-Vi-1-21-2(Ka)-1-2021
Vidhayi Anubhag-1 31-12-2020 2165/79-Vi-1-20-2(Ka)25-2020
Vidhayi Anubhag-1 09-01-2021 75/79-Vi-1-21-2(Ka)2-2021
Vidhayi Anubhag-1 31-08-2020 1569/79-Vi-1-20-1(Ka)25-20
Vidhayi Anubhag-1 31-08-2020 1572/79-Vi-1-20-1(Ka)24-20
Vidhayi Anubhag-1 31-08-2020 1558/79-Vi-1-20-1(Ka)23-20
Nagar Vikas Anubhag-5 18-11-2020 2511/Nau-5-2020-162Sa/2019
Vidhayi Anubhag-1 27-11-2020 2069/79-Vi-1-2020-2(Ka)22-2020
Vidhayi Anubhag-2 02-12-2021 I/118750/2021/79-20014/1/2021-Vidhayi Vibhag
Vidhayi Anubhag-2 02-12-2021 I/118755/2021/79-20014/1/2021-Vidhayi Vibhag
Vidhayi Anubhag-2 28-10-2021 79-20014/1/2021-Vidhayi Vibhag
Vidhayi Anubhag-2 13-08-2021 I/88428/79-20014-1-2021-Vidhayi Vibhag
Vidhayi Anubhag-2 03-06-2021 1/69246/79-20014-1/2021-Vidhayi Vibhag
Vidhayi Anubhag-2 18-06-2021 1/70693/79-20014/1/2021-Vidhayi Vibhag
Vidhayi Anubhag-2 25-01-2021 03/79-Vi-2-21-2C-2013
Vidhayi Anubhag-2 22-01-2021 06/79-Vi-2-21-2C-2013
Karyalaya Aabkari Ayukt, Prayagraj 27-07-2021 6975/Dus-License-63/Bond License Fee/2021-2022
Karyalaya Aabkari Ayukt, Prayagraj 20-04-2020 571/Dus-License-59/2020-2021
Karyalaya Aabkari Ayukt, Prayagraj 20-04-2020 2442/Dus-License-185/2020-2021
Karyalaya Aabkari Ayukt, Prayagraj 20-04-2020 2131/Dus-License-58/Vi.M. Deshi Sharab-Thok Niyamwali/2020-2021
Karyalaya Aabkari Ayukt, Uttar Pradesh, Prayagraj 10-12-2021 3606/Do-80A
Karyalaya Aabkari Ayukt, Uttar Pradesh, Prayagraj 09-09-2021 10126/Dus-License-194/2021-2022
Karyalaya Aabkari Ayukt, Uttar Pradesh, Prayagraj 07-10-2020 G-16610/Dus-License-57/Botal Bharayi Niyamawali/2020
Uttar Pradesh Vidyut Niyamak Ayog, Lucknow 05-06-2020 U.P.Vi.Ni.Aa./Sachiv/Niyamawali/2020-081
Pravidhik Skisha Anubhag-2 09-06-2021 899/Sholah-2-2021
Karyalaya, Aabakari Aayukt, Uttar Pradesh, Prayagraj 22-10-2020 5853/Pravidhik Neeti/P.D.-1 Va 2/2019
Karyalaya, Aabakari Aayukt, Uttar Pradesh, Prayagraj 20-10-2020 17442/10-License-187/Deshi Sharaab Botal Bharayi Niyamawali 2020-2021
Uttar Pradesh Vidyut Niyamak Ayog 26-08-2020 UPERC/Sachiv/Viniyamawali/2020/210A
Satarkata Anubhag-4 12-04-2021 116/39-4-2021-15(41)-15
Satarkata Anubhag-4 04-06-2020 613/39-4-2020-15(41)-15
Satarkata Anubhag-4 06-06-2020 636/39-4-2020-15(41)-15
Panchayati Raj Anubhag-1 08-06-2020 784/33-1-2020-2099/2019
Vidhayi Anubhag-1 11-06-2020 804/79-Vi-1-2020-2(Ka)12-2020
Vidhayi Anubhag-1 28-07-2020 1117/79-Vi-1-2020-2(Ka)17-2020
Vidhayi Anubhag-1 02-08-2020 1197/79-Vi-1-2020-2(Ka)19-2020
Vidhayi Anubhag-1 02-08-2020 1184/79-Vi-1-2020-2(Ka)18-2020
Griha (Police) Anubhag-9 15-11-2021 4563/Chhah-Pu.-9-21-2(2)-2013
Griha (Police) Anubhag-9 14-08-2019 U.O. 44/Chhah-Pu.-9-19-85G-98-Nayay-2
Griha (Police) Anubhag-9 20-07-2021 2791/Chhah-Pu.-09-2021-20(10)(8)-89 T.C.
Griha (Police) Anubhag-9 12-06-2020 1243/Chhah-Pu.-9-20-13(1)-84TC
Griha (Police) Anubhag-9 30-12-2020 3664/Chhah-Pu.-9-20-13(1)-84TC
Paryavaran Van Evam Jalvayu Parivaratan Anubhag-4 15-06-2020 530/81-4-2020-06/2018
Paryavaran Van Evam Jalvayu Parivaratan Anubhag-2 14-01-2021 2320/81-2-2020-171 G-2019
Krishi Viparan Evam Krishi Videsh Vyapar Anubhag-2 15-06-2020 04/2020/204/80-2-2020-100-(11)-2020
Upabhokta Sanrakshak evam Baat Maap Anubhag-2 06-10-2021 2028/84-2-2021-C.N.-957154
Upabhokta Sanrakshak evam Baat Maap Anubhag-2 06-10-2021 C.P. 401/84-2-2021-C.P.-09-2009
Upabhokta Sanrakshak evam Baat Maap Anubhag-2 15-09-2021 830/2021/C.P.118/84-2-2021-C.N.-1276943
Upabhokta Sanrakshak evam Baat Maap Anubhag-2 15-09-2021 829/2021/C.P.117/84-2-2021-C.N.-1276943
Upabhokta Sanrakshak evam Baat Maap Anubhag-2 08-06-2021 C.P.-133/84-2-2021-C.P.-09-2009
Upabhokta Sanrakshak evam Baat Maap Anubhag-2 21-05-2021 02/2021/Si.Pi.-128/84-2-2021-C.P.09-2009
Upabhokta Sanrakshak evam Baat Maap Anubhag-2 02-02-2021 01/2021/Si. Pi. 41/84-2-2021-C. P. 14-88 T.C.
Karyalaya Dhugdh Ayukt Evam Nibandak 29-01-2021 C-24/Dhugdh-2/Sah./Ko. De. Fe.karmachari sewa Niyamavali-2010/Sanshodhan-2021
Vitta (Sansthagat) Anubhag-35 12-11-2021 598 B/Vi.(San.) Anu.-35-2021
Vitta (Samanya) Anubhag-2 11-06-2021 G-2-108/Das-2021-502-85
Vidhayi Anubhag-1 29-06-2021 586/79-Vi-1-21-1(Ka)32-2020
Vidhayi Anubhag-1 17-06-2020 830/79-Vi-1-2020-2(Ka)14-2020
Vidhayi Anubhag-1 19-06-2020 853/79-Vi-1-2020-2(Ka)13-2020
Chikitsa Anubhag-5 30-06-2021 1362/Paanch-5-2021
Chikitsa Anubhag-5 30-06-2021 1361/Paanch-5-2021
Chikitsa Anubhag-5 26-06-2020 1344/Paanch-5-2020
Sansadiya Anubhag 21-12-2021 1156/Vi.Sa./Sansadiya/102(San)-2021
Sansadiya Anubhag 21-12-2021 1161/Vi.Sa./Sansadiya/103(San)-2021
Sansadiya Anubhag 21-12-2021 1166/Vi.Sa./Sansadiya/104(San)-2021
Sansadiya Anubhag 21-12-2021 1171/Vi.Sa./Sansadiya/105(San)-2021
Sansadiya Anubhag 21-12-2021 1178/Vi.Sa./Sansadiya/106(San)-2021
Sansadiya Anubhag 21-12-2021 1203/Vi.Sa./Sansadiya/99(San)-2021
Sansadiya Anubhag 21-12-2021 1208/Vi.Sa./Sansadiya/101(San)-2021
Sansadiya Anubhag 21-12-2021 1193/Vi.Sa./Sansadiya/109(San)-2021
Sansadiya Anubhag 21-12-2021 1198/Vi.Sa./Sansadiya/110(San)-2021
Sansadiya Anubhag 21-12-2021 1188/Vi.Sa./Sansadiya/108(San)-2021
Sansadiya Anubhag 13-07-2020 534/Vi.Sa./Sansadiya/60(San)/2019
Rajya Kar Anubhag-2 04-11-2021 1147/Gyarah-9(1)/2008-U.P. Adhi.-5-2008-Adesh(208)-2021
Rajya Kar Anubhag-2 28-07-2021 650/Gyarah-2-21-9(47)-17-U.P. Adhi.-1-2017-Adesh(193)-2021
Rajya Kar Anubhag-2 29-07-2021 652/Gyarah-2-21-9(42)-17-U.P.GST Niyam.-2017-Adesh(194)-2021
Rajya Kar Anubhag-2 19-06-2021 494/Gyarah-2-21-9(47)-17-U.P. Adhi.-1-2017-Adesh(184)-2021
Rajya Kar Anubhag-2 19-06-2021 492/Gyarah-2-21-9(47)-17-U.P. Adhi.-1-2017-Adesh(185)-2021
Rajya Kar Anubhag-2 19-06-2021 495/Gyarah-2-21-9(42)-17-U.P.GST Niyam.-2017-Adesh(183)-2021
Rajya Kar Anubhag-2 16-06-2021 586/Gyarah-2-21-9(47)-17-U.P. Adhi.-1-2017-Adesh(181)-2021
Rajya Kar Anubhag-2 18-05-2020 440/Gyarah-2-9(42)-17-UPiyam GST N-2017-Adesh(122)-2020
Rajya Kar Anubhag-2 26-05-2020 488/Gyarah-2-20-9(42)-17-UP GST Niyam-2017-Adesh(123)-2020
Rajya Kar Anubhag-2 26-05-2020 489/Gyarah-2-20-9(47)-17-UP Adhi-1-2017-Adesh(124)-2020
Rajya Kar Anubhag-2 26-05-2020 490/Gyarah-2-20-9(47)-17-UP Adhi-1-2017-Adesh(125)-2020
Rajya Kar Anubhag-2 01-07-2020 662/Gyarah-2-20-9(47)-17-UP Adhi-1-2017-Adesh(126)-2020
Oorja Vibhag 06-09-2021 U Pra Vi. Ni. Aa./Sachiv/Niyamavali/2021/361A
Oorja Vibhag 03-03-2021 U.P.E.R.C./Sachiv/Niyamavali/516
Oorja Vibhag 05-06-2020 U Pra Vi. Ni. Aa./Sachiv/Niyamavali/2020/082
Oorja Vibhag 05-06-2020 U Pra Vi. Ni. Aa./Sachiv/Niyamavali/2020-082
Rajya Kar Anubhag-2 01-07-2020 663/Gyarah-2-20-9(47)-17-UP Adhi-1-2017-Adesh(127)-2020
Pichda Ward Kalyad Anubhag-2 11-01-2021 8/64-2-2021-819-2017(T.C.)
Nyaya Anubhag-2 (Adheenasth Nyayalaya) 22-12-2021 49/2021/1248/Saat-Nyay-2-2021-83G-2019
Nyaya Anubhag-2 (Adheenasth Nyayalaya) 11-11-2021 38/2021/1214/Saat-Nyay-2-2021-201G-95T.C.
Nyaya Anubhag-2 (Adheenasth Nyayalaya) 25-11-2021 42/2021/1569/Saat-Nyay-2-2021-728-86
Nyaya Anubhag-2 (Adheenasth Nyayalaya) 02-11-2021 35/2021/1489/Saat-Nyay-2-2021-216G-2007T.C.-II
Nyaya Anubhag-2 (Adheenasth Nyayalaya) 28-10-2021 34/2021/1518/Saat-Nyay-2-2021-58G-2001T.C.-I
Nyaya Anubhag-2 (Adheenasth Nyayalaya) 25-11-2021 43/2021/612/Saat-Nyay-2-2021-728-86
Nyaya Anubhag-2 (Adheenasth Nyayalaya) 11-11-2021 37/2021/1255/Saat-Nyay-2-2021-201G-95
Nyaya Anubhag-2 (Adheenasth Nyayalaya) 11-11-2021 40/2021/1215/Saat-Nyay-2-2021-201G-95T.C.
Nyaya Anubhag-2 (Adheenasth Nyayalaya) 17-12-2021 47/2021/1322/Saat-Nyay-2-2021-201G-95
Nyaya Anubhag-2 (Adheenasth Nyayalaya) 17-08-2021 26/2021/665/Saat-Nyay-2-2021-131G-2019
Nyaya Anubhag-2 (Adheenasth Nyayalaya) 27-09-2021 27/2021/1220/Saat-Nyay-2-2021-216G-2007T.C.-II
Nyaya Anubhag-2 (Adheenasth Nyayalaya) 18-08-2021 25/2021/Saat-Nyay-2-2021-58G-2001
Nyaya Anubhag-2 (Adheenasth Nyayalaya) 18-08-2021 22/2021/1087/Saat-Nyay-2-2021-216G-2007T.C.-II
Nyaya Anubhag-2 (Adheenasth Nyayalaya) 18-08-2021 23/2021/1015/Saat-Nyay-2-2021-216G-2007T.C.-II
Nyaya Anubhag-2 (Adheenasth Nyayalaya) 28-05-2021 15/2021/677/Saat-Nyay-2-2021-216G-2007 T.C.-I
Nyaya Anubhag-2 (Adheenasth Nyayalaya) 10-08-2021 21/2021/1000/Saat-Nyay-2-2021-216G-2007 T.C.-I
Nyaya Anubhag-2 (Adheenasth Nyayalaya) 15-07-2021 19/2021/882/Saat-Nyay-2-2021-216G-2007 T.C.-II
Nyaya Anubhag-2 (Adheenasth Nyayalaya) 16-07-2021 20/2021/903/Saat-Nyay-2-2021-201G-95
Nyaya Anubhag-2 (Adheenasth Nyayalaya) 07-07-2021 18/2021/776/Saat-Nyay-2-2021-216G-2007 T.C.-1
Nyaya Anubhag-2 (Adheenasth Nyayalaya) 23-06-2021 17/2021/871/Saat-Nyay-2-2021-728-86
Nyaya Anubhag-2 (Adheenasth Nyayalaya) 08-06-2021 16/2021/721/Saat-Nyay-2-2021-58G-2001
Nyaya Anubhag-2 (Adheenasth Nyayalaya) 28-05-2021 14/2021/678/Saat-Nyay-2-2021-58G-2001
Nyaya Anubhag-2 (Adheenasth Nyayalaya) 28-04-2021 12/2021/432/Saat-Nyay-2-2021-153G-2019
Nyaya Anubhag-2 (Adheenasth Nyayalaya) 12-06-2020 11/2020/810/Saat-Nyay-2-2020-201G-95
Nyaya Anubhag-2 (Adheenasth Nyayalaya) 02-07-2020 16/2020/1035/Saat-Nyay-2-2020-216G-2007TC-1-A
Khadya Evam Rasad Vibhag-6 04-06-2021 850/29-6-2021-144-Sa-14 T.C.
Khadya Evam Rasad Anubhag-1 18-08-2021 519/29-1-2021-670-2020
Khadya Evam Rasad Anubhag-1 18-08-2021 518/29-1-2021-670-2020
Khadya Evam Rasad Anubhag-1 18-08-2021 517/29-1-2021-670-2020
Khadya Evam Rasad Anubhag-1 18-08-2021 516/29-1-2021-670-2020
Khadya Evam Rasad Anubhag-6 07-10-2021 1747/29-6-2021-115Sa-2014
Khadya Evam Rasad Anubhag-6 02-07-2020 1145/29-6-2020-135-Sa-2015
Namami Gange Tatha Gramin Jalapurti Anubhag-3 02-03-2021 331/76-3-2021-44NG-2020
Namami Gange Tatha Gramin Jalapurti Anubhag-3 02-03-2021 330/76-3-2021-44NG-2020
Namami Gange Tatha Gramin Jalapurti Anubhag-3 03-07-2020 573/76-3-2020-10GW-2014-Bhu.Ja.Pa.
Vidhayi Anubhag-1 10-03-2021 450/79-Vi-1-21-1-Ka-12-21
Vidhayi Anubhag-1 10-03-2021 458/79-Vi-1-21-1-Ka-15-21
Vidhayi Anubhag-1 9-03-2021 440/79-Vi-1-21-1-Ka-6-21
Vidhayi Anubhag-1 05-03-2021 349/79-Vi-1-21-1-Ka-9-21
Vidhayi Anubhag-1 05-03-2021 388/79-Vi-1-21-1-Ka-7-21
Vidhayi Anubhag-1 05-03-2021 352/79-Vi-1-21-1-Ka-40-20
Vidhayi Anubhag-1 05-03-2021 386/79-Vi-1-21-1-Ka-39-20
Vidhayi Anubhag-1 05-03-2021 348/79-Vi-1-21-1-Ka-3-21
Vidhayi Anubhag-1 05-03-2021 350/79-Vi-1-21-1-Ka-41-20
Vidhayi Anubhag-1 05-03-2021 382/79-Vi-1-21-1-Ka-1-21
Vidhayi Anubhag-1 05-03-2021 354/79-Vi-1-21-1-Ka-2-21
Vidhayi Anubhag-1 05-03-2021 384/79-Vi-1-21-1-Ka-42-20
Vidhayi Anubhag-1 10-03-2021 457/79-Vi-1-21-1-Ka-13-21
Vidhayi Anubhag-1 10-03-2021 452/79-Vi-1-21-1-Ka-14-21
Vidhayi Anubhag-1 17-07-2020 1020/79-Vi-1-20-2(Ka)-16-2020
Nagrik Suraksha Anubhag 09-03-2021 102/83-21-42C.D.-12
Nagrik Uddayan Anubhag 17-08-2021 78/2021/1493/Chhappan-2021-58-2011
Nagrik Uddayan Anubhag 11-07-2020 1093/Chhappan-2020-31/2016(SIAS)
Griha (Police) Anubhag-3 23-07-2020 1082P/Chhah-Pu-3-2020-82P-2020
Khadi Evam Gramodyog-1 25-10-2021 412/59-1-2021
Khadi Evam Gramodyog-1 26-08-2021 367/59-1-2021-35(KB)-83
Khadi Evam Gramodyog-1 23-07-2020 339/59-1-2020-35(KB)-83
Khadi Evam Gramodyog-1 23-07-2020 340/59-1-2020-35(KB)-83
Avas Evam Shahri Niyojan Anubhag-6 23-07-2020 1260/Aath-6-20-111(10)-S-83
Namami Gange Tatha Gramin Jalapurti Anubhag-3 03-07-2020 573/76-3-2020-10GW-2014-Bhu.Ja.Pa.
Namami Gange Tatha Gramin Jalapurti Anubhag-3 03-07-2020 575/76-3-2020/10GW/2014-Bhu.Ja.Pa.
Oorja Anubhag-2 13-08-2021 2054/Chaubis-P-3-2021
Oorja Anubhag-2 03-07-2020 540/24-P-2-20-1(121)-04
Oorja Anubhag-2 04-01-2021 1173/24-P-2-20-1(121)-04
Lok Nirman Anubhag-2 22-06-2020 147/23-2-2020-17(Sa.)-2020
Lok Nirman Anubhag-2 22-06-2020 146/23-2-20-16(Sa.)-2020
Nyaya Anubhag-2 (Adheenasth Nyayalaya) 12-01-2021 03/2021/1846/Saat-Nyay-2-2020-179G-2020
Nyaya Anubhag-2 (Adheenasth Nyayalaya) 22-06-2020 22/2020/1002/Saat-Nyay-2-2020-216G-2007-TC-1
Nyaya Anubhag-2 (Adheenasth Nyayalaya) 30-06-2020 15/2020/1017/Saat-Nyay-2-2020-58G-2001
Parivahan Anubhag-4 14-09-2021 3/2021/1076/Tees-4-2021
Parivahan Anubhag-4 11-06-2021 2/2021/653/Tees-4-2021-8(5)P-1981
Parivahan Anubhag-4 23-06-2020 6/2020/580/Tees-4-2020-8(19)-2018TC
Parivahan Anubhag-4 23-06-2020 5/2020-579/Tees-4-2020-8(19)-2018TC
Parivahan Anubhag-4 23-06-2020 4/2020-578/Tees-4-2020-8(19)-2018TC
Parivahan Anubhag-4 23-06-2020 3/2020-577/Tees-4-2020-8(19)-2018TC
Parivahan Anubhag-4 23-06-2020 2/2020-576/Tees-4-2020-8(19)-2018TC
Krishi Viparan evam Krishi Videsh Vyapar Anubhag-1 12-10-2021 2/2021/447/80-1-2021-600(1)-2021
Krishi Viparan evam Krishi Videsh Vyapar Anubhag-1 30-06-2020 07/2020-531/80-1-2020-600(22)-2002-TC II
Krishi Viparan evam Krishi Videsh Vyapar Anubhag-2 03-07-2020 5/2020-269/Assi-2-2020-100(13)-2020
Chikitsa Anubhag-1 13-10-2021 1001/Paanch-1-2021
Chikitsa Anubhag-2 06-07-2020 1869/Sek-2-Paanch-2020-7(163)-2011 TC-I
Chikitsa Anubhag-5 27-12-2021 2325/Paanch-5-2021
Chikitsa Anubhag-5 27-12-2021 2324/Paanch-5-2021
Chikitsa Anubhag-5 10-07-2020 1430/Paanch-5-2020
Chikitsa Anubhag-5 03-07-2020 1170/Paanch-5-2020
Chikitsa Anubhag-6 16-09-2021 2375/Paanch-6-2021
Chikitsa Anubhag-6 16-09-2021 2374/Paanch-6-2021
Chikitsa Anubhag-10 21-12-2018 1366/Paanch-10-2018-F-116-15
Dharmarth Karya Vibhag 08-12-2021 1240/57-2021-3(6)/2003
Dharmarth Karya Vibhag 08-12-2021 1239/57-2021-2(2)/1992T.C.-2
Dharmarth Karya Vibhag 30-11-2021 1202/57-2021-3(20)/2013
Dharmarth Karya Vibhag 10-09-2021 803/57-2021-3(20)/2013
Griha (Police) Anubhag-3 15-02-2021 131/1/4/2009-C.X.-3
Griha (Police) Anubhag-3 12-07-2020 997P/Chhah-Pu-3-2020-82P-2020
Griha Vibhag (Police) Anubhag-9 10-12-2021 4968/Chha-Pu-9-21-20(10)(16)/88T.C.
Griha Vibhag (Police) Anubhag-9 02-09-2021 3576/Chha-Pu-9-2021
Griha Vibhag (Police) Anubhag-9 15-09-2021 U.O.112/Chha-Pu-9-21-31(103)/2010T.C.
Griha Vibhag (Police) Anubhag-9 12-03-2021 1043/Chha-Pu-9-20(10)(16)/88 T.C.
Griha Vibhag (Police) Anubhag-9 15-03-2021 1024(A)/Chha-Pu-9-21-31(103)/2010T.C.
Griha Vibhag (Police) Anubhag-9 15-03-2021 1024/Chha-Pu-9-21-31(103)/2010T.C.
Griha Vibhag (Police) Anubhag-1 24-11-2021 03/2021/3862/6-Pu-1-21-650(59)-02T.C.VI
Griha Vibhag (Police) Anubhag-1 13-07-2020 2/2020/1399/6-Pu-1-20-53-2015
Matsya Utpadan Anubhag 17-08-2021 895/satrah-Ma-2021-6-9(32)-2017
Matsya Utpadan Anubhag 06-07-2021 707/satrah-Ma/2021-6-9(5)-2016
Panchayati Raj Anubhag-2 08-07-2021 1646/33-2-2021-327G-2010
Panchayati Raj Anubhag-2 08-07-2021 1648/33-2-2021-327G-2010
Panchayati Raj Anubhag-2 08-07-2021 1644/33-2-2021-327G-111-2010
Panchayati Raj Anubhag-2 14-07-2020 1425/33-2-2020-80G-2000
Panchayati Raj Anubhag-3 23-11-2021 2206/33-3-2021-101-G.I.-2011
Khel Anubhag 05-08-2021 1400/Bayalish-2021
Karyalaya Nideshak, Panchayati Raj 31-12-2020 4/1051-2020-4-119(Bharaich)-2014
Karyalaya Nideshak, Panchayati Raj 31-12-2020 4/1047-2020-4-112(Ayodhya)-2014
Karyalaya Nideshak, Panchayati Raj 31-12-2020 4/1046-2020-4-113(Ambedkar Nagar)-2014
Karyalaya Nideshak, Panchayati Raj 31-12-2020 4/1044-2020-4-125(Varansai)-2014
Karyalaya Nideshak, Panchayati Raj 31-12-2020 4/1042-2020-4-90(Aligarh)-2014
Karyalaya Nideshak, Panchayati Raj 31-12-2020 4/1056-2020-4-134(Chitrakoot)-2014
Karyalaya Nideshak, Panchayati Raj 31-12-2020 4/1059-2020-4-131(Bhadohi)-2014
Karyalaya Nideshak, Panchayati Raj 31-12-2020 4/1064-2020-4/111(Lakhimpur Khire)-2014
Karyalaya Nideshak, Panchayati Raj 31-12-2020 4/1060-2020-4-154(Jalaun)-2014
Karyalaya Nideshak, Panchayati Raj 31-12-2020 4/1053-2020-4-123(Fatehpur)-2014
Karyalaya Nideshak, Panchayati Raj 10-12-2020 4/898-2020-4-135-2011
Karyalaya Nideshak, Panchayati Raj 10-12-2020 4/897-2020-4-19-2020
Karyalaya Nideshak, Panchayati Raj 27-11-2020 4/767-2020-4-135(Mahoba)-2014
Karyalaya Nideshak, Panchayati Raj 19-11-2020 4/782-2020-4-128(Jaunpur)-2014
Karyalaya Nideshak, Panchayati Raj 19-11-2020 4/783-2020-4-112(Ayodhya)-2014
Karyalaya Nideshak, Panchayati Raj 17-11-2020 4/775-2020-4/123(Fatehpur)-2014
Karyalaya Nideshak, Panchayati Raj 12-11-2020 4/761-2020-4-93(Mainpuri)-2014
Karyalaya Nideshak, Panchayati Raj 20-11-2020 4/796-2020-4-95(Firozabad)-2014
Karyalaya Nideshak, Panchayati Raj 1-12-2020 4/854-2020-4-122(Kaushambi)-2014
Karyalaya Nideshak, Panchayati Raj 17-11-2020 4/763-2020-4-91(Hathras)-2014
Karyalaya Nideshak, Panchayati Raj 26-11-2020 4/822-2020-4-143(Azamghar)-2014
Karyalaya Nideshak, Panchayati Raj 20-11-2020 4/793-2020-4-86(Saharanpur)-2014
Karyalaya Nideshak, Panchayati Raj 17-11-2020 4/753-2020-4/144(Mau)-2014
Karyalaya Nideshak, Panchayati Raj 24-11-2020 4/818-2020-4/100(Shahjahanpur)-2014
Karyalaya Nideshak, Panchayati Raj 4-12-2020 4/Sha/735-2020-4-117(Gonda)-2014
Karyalaya Nideshak, Panchayati Raj 20-11-2020 4/797-2020-4-137(Maharajganj)-2014
Karyalaya Nideshak, Panchayati Raj 18-11-2020 4/784-2020-4/149(Kannauj)-2014
Karyalaya Nideshak, Panchayati Raj 24-11-2020 4/816-2020-4/113(Ambedkar Nagar)-2014
Karyalaya Nideshak, Panchayati Raj 26-11-2020 4/830-2020-4/106(Lucknow)-2014
Karyalaya Nideshak, Panchayati Raj 20-11-2020 4/792-2020-4/142(Shidharth Nagar)-2014
Karyalaya Nideshak, Panchayati Raj 17-11-2020 4/770-2020-4-118(Balrampur)-2014
Karyalaya Nideshak, Panchayati Raj 17-11-2020 4/768-2020-4-111(Lakhimpur Kheri)-2014
Karyalaya Nideshak, Panchayati Raj 24-11-2020 4/809-2020-4/119(Bahraich)-2014
Karyalaya Nideshak, Panchayati Raj 24-11-2020 4/811-2020-4/107(Raebareli)-2014
Karyalaya Nideshak, Panchayati Raj 17-11-2020 4/773-2020-4/94(Mathura)-2014
Karyalaya Nideshak, Panchayati Raj 28-11-2020 4/832-2020-4-105(Bijnor)-2014
Karyalaya Nideshak, Panchayati Raj 27-11-2020 4/848-2020-4/139(Kushinagar)-2014
Karyalaya Nideshak, Panchayati Raj 27-11-2020 4/821-2020-4-136(Gorakhpur)-2014
Karyalaya Nideshak, Panchayati Raj 27-11-2020 4/817-2020-4-145(Ballia)-2014
Karyalaya Nideshak, Panchayati Raj 27-11-2020 4/814-2020-4-90(Aligarh)-2014
Karyalaya Nideshak, Panchayati Raj 24-11-2020 4/815-2020-4-125(Varanasi)-2014
Karyalaya Nideshak, Panchayati Raj 20-11-2020 4/790-2020-4-147(Kanpur Dehat)-2014
Karyalaya Nideshak, Panchayati Raj 10-12-2020 4/896-2020-4-83(Gautambhudh Nagar)-2014
Karyalaya Nideshak, Panchayati Raj 24-11-2020 4/820-2020-4-110(Sitapur)-2014
Karyalaya Nideshak, Panchayati Raj 27-11-2020 4/844-2020-4-120(Shravasti)-2014
Parivahan Anubhag-4 14-07-2020 7/2020/680/Tees-4-2020
Awas Evam Shahri Niyojan Anubhag-3 02-06-2021 689/2021/8-3099-91-2019
Awas Evam Shahri Niyojan Anubhag-3 18-06-2021 1707/Aath-3-21-01 Vividh-2020
Awas Evam Shahri Niyojan Anubhag-3 13-07-2020 626/Aath-3-2020-100 Vividh-2011 TC
Awas Evam Shahri Niyojan Anubhag-1 11-02-2021 319/Aath-1-21-17 Baitak-2018 T.C.
Awas Evam Shahri Niyojan Anubhag-1 10-09-2021 1372/Aath-1-21-17 Baitak-2018 T.C.-VI
Rajasva Anubhag-1 06-07-2020 687/Ek-1-2020-20(5)-2016
Rajasva Anubhag-1 06-07-2020 688/Ek-1-2020-20(5)-2016
Rajasva Anubhag-4 11-02-2021 157/Ek-4-2021-134B-4-2002
Vidhayi Anubhag-1 06-07-2020 935/79-Vi.-1-2020-2(Ka)-15-2020
Alpsankhyak Kalyan Evam Waqf Anubhag-4 10-09-2021 H.S.-24/52-4-2021-13(H.)-2017
Alpsankhyak Kalyan Evam Waqf Anubhag-2 04-01-2022 32/52-2-2022-6-96T.C.
Alpsankhyak Kalyan Evam Waqf Anubhag-2 18-11-2021 2096(1)/52-2-2021-2(255)-03-T.C.
Alpsankhyak Kalyan Evam Waqf Anubhag-2 22-10-2021 1890/52-2-2021-2(255)-03-T.C.
Alpsankhyak Kalyan Evam Waqf Anubhag-2 24-03-2021 679/Bavan-2-2021-2(255)-03-T.C.-I
Alpsankhyak Kalyan Evam Waqf Anubhag-2 10-03-2021 574/52-2-2021-2(255)-03-T.C.
Alpsankhyak Kalyan Evam Waqf Anubhag-2 06-03-2021 533/52-2-2021-2-(255)-03T.C.
Alpsankhyak Kalyan Evam Waqf Anubhag-2 30-06-2020 806/52-2-2020-6-96TC-4
Alpsankhyak Kalyan Evam Waqf Anubhag-2 10-02-2021 309(3)/52-2-2021-2-(255)-03T.C.-I
Alpsankhyak Kalyan Evam Waqf Anubhag-2 10-02-2021 309/Bavan-2-2021-2-(255)-03T.C.-I
Alpsankhyak Kalyan Evam Waqf Anubhag-3 01-10-2021 1706/52-3-2021-2(170)-98
Alpsankhyak Kalyan Evam Waqf Anubhag-3 08-02-2021 1108/52-3-2020-Sa(53)-2019
Sansadiya Anubhag 13-07-2020 532/Vi.Sa./Sansadiya/141(San)/2019
Sansadiya Anubhag 02-07-2020 501/Vi.Sa./Sansadiya/167(San)/2005TC
Namami Gange Tatha Gramin Jalapoorti Anubhag-3 17-06-2020 331/76-3-2020-13N.G./2020
Karyalaya Aabkari Ayukt, Prayagraj 31-05-2021 3638/Dus-Licences-60/V.M.-2 Thok Niyamavali/2021-2022
Karyalaya Aabkari Ayukt, Prayagraj 31-05-2021 4207/Dus-Licences-40/B.W.F.L.-2 Niyamavali/2021-2022
Karyalaya Aabkari Ayukt, Prayagraj 31-05-2021 3924/Dus-Licences-171/Videshi Mandira-Premium Retail Brands.2021-2022
Karyalaya Aabkari Ayukt, Prayagraj 01-04-2021 05/E-2/Terah
Karyalaya Aabkari Ayukt, Prayagraj 22-03-2021 26600/E-2/Terah
Karyalaya Aabkari Ayukt, Prayagraj 22-03-2021 26875/E-2/Terah
Karyalaya Aabkari Ayukt, Prayagraj 03-03-2021 25753 E-2/Terah
Karyalaya Aabkari Ayukt, Prayagraj 25-02-2020 25191/Dus-License-210/Aa.Sae.Bal/2020-21
Karyalaya Aabkari Ayukt, Prayagraj 20-04-2020 1620/Dus-License-40/BWFL-2 Niyamwali/2020-2021
Aabkari Anubhag-2 22-12-2021 2492 E-2/Terah-2021-25-2010-249226
Aabkari Anubhag-2 05-10-2021 2036 E-2/Terah-2021-254-83
Aabkari Anubhag-2 27-05-2021 955 E-2/Terah-2021-55-2013
Aabkari Anubhag-2 27-05-2021 953 E-2/Terah-2021-104-2016
Aabkari Anubhag-2 27-05-2021 954 E-2/Terah-2021-16-2011
Aabkari Anubhag-2 27-05-2021 951 E-2/Terah-2021-01-2021
Aabkari Anubhag-2 27-05-2021 950 E-2/Terah-02-2021
Aabkari Anubhag-2 27-05-2021 952 E-2/Terah-2021-44-2013
Aabkari Anubhag-2 19-06-2020 52/2020/824E-2/Terah-2020-19-2020
Karyalaya Aabkari Ayukt, Prayagraj 20-04-2020 1097/Dus-License-61/Vi.M. Futkar Niyamwali/2020-2021
Vidhan Sabha Sachivalaya (Sansadiya Anubhag) 27-08-2021 701/Vi.Sa./Sansadiya/71(Sa.)-2021
Vidhan Sabha Sachivalaya (Sansadiya Anubhag) 27-08-2021 705/Vi.Sa./Sansadiya/75(Sa.)-2021
Vidhan Sabha Sachivalaya (Sansadiya Anubhag) 27-08-2021 722/Vi.Sa./Sansadiya/79(Sa.)-2021
Vidhan Sabha Sachivalaya (Sansadiya Anubhag) 27-08-2021 736/Vi.Sa./Sansadiya/80(Sa.)-2021
Vidhan Sabha Sachivalaya (Sansadiya Anubhag) 27-08-2021 726/Vi.Sa./Sansadiya/81(Sa.)-2021
Vidhan Sabha Sachivalaya (Sansadiya Anubhag) 27-08-2021 718/Vi.Sa./Sansadiya/77(Sa.)-2021
Vidhan Sabha Sachivalaya (Sansadiya Anubhag) 27-08-2021 759/Vi.Sa./Sansadiya/69(Sa.)-2021
Vidhan Sabha Sachivalaya (Sansadiya Anubhag) 27-08-2021 753/Vi.Sa./Sansadiya/67(Sa.)-2021
Vidhan Sabha Sachivalaya (Sansadiya Anubhag) 27-08-2021 764/Vi.Sa./Sansadiya/70(Sa.)-2021
Vidhan Sabha Sachivalaya (Sansadiya Anubhag) 27-08-2021 691/Vi.Sa./Sansadiya/72(Sa.)-2021
Vidhan Sabha Sachivalaya (Sansadiya Anubhag) 27-08-2021 714/Vi.Sa./Sansadiya/76(Sa.)-2021
Vidhan Sabha Sachivalaya (Sansadiya Anubhag) 27-08-2021 695/Vi.Sa./Sansadiya/73(Sa.)-2021
Vidhan Sabha Sachivalaya (Patal Karyalaya) 10-06-2020 912/Vi.Sa./Pa.Ka./81(Pa)/2002
Karyalaya Aabkari Ayukt, Prayagraj 20-04-2020 882/Dus-License-77/Beer Futkar Niyamwali/2020-2021
Bhootatva Evam Khanikarm Anubhag 17-08-2021 874/86-2021-132-2016
Bhootatva Evam Khanikarm Vibhag 22-05-2020 729/86-2020-183-2011
Bhootatva Evam Khanikarm Anubhag 27-01-2021 2219/86-2020-153(Sa.)-2017
Bhootatva Evam Khanikarm Vibhag 22-05-2020 746/86-2020-14(Sa)-2020
Aabkari Anubhag-2 26-05-2020 1032 E-2/Terah-2020-02-2002
Stamp Evam Registration Anubhag-2 24-09-2021 7/2021/1041/94-Sta-Ni-2021-700(13)-2021
Stamp Evam Registration Anubhag-2 29-05-2020 04/2020/442/94-Sta-Ni-2-2020-700(03)/2020
Vidhayi Anubhag-1 22-05-2020 677/79-Vi-1-20-2(Ka)-11-2020

Best viewed with Internet Explorer & 1024 x 768 resolution .
This site is designed and hosted by National Informatics Centre,Site contents are owned, maintained and updated by respective department.NIC does not take any responsibility regarding website contents.
© All rights reserved।